Στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικών Υπηρεσιών δημιουργείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των κοινωνικών ζητημάτων, την ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, την αποτύπωση και χαρτογράφηση χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στην τελευταία υνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που επιβάλλεται για λόγους προσαρμογής των υπηρεσιών της Περιφέρειας στις νέες αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ β’ βαθμού, με αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση και περιλαμβάνει και τη δημιουργία των Παρατηρητηρίων.

Άλλωστε αποτελεί ένα βασικό μέσο, όπως έχει σημειώσει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, για την στήριξη της κοινωνίας λόγω της πολυεπίπεδης κρίσης και των επιπτώσεων που έχει αυτή, για το οποίο είχε ζητήσει μέσα από παρεμβάσεις – προτάσεις – συναντήσεις, να υπάρχει πλήρη στελέχωση.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει στις προτεραιότητές της τη στήριξη της κοινωνίας, ιδίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και όσων έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της οικονομικής κυρίως κρίσης. Μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020, εντάξαμε 39 δομές ύψους πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, για να είμαστε δίπλα στους πολίτες που έχουν ανάγκη» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας και πρόσθεσε:

«Πρέπει να είμαστε δίπλα στους πολίτες, να υποστηρίξουμε την οικογένεια, να προστατεύσουμε τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους απόρους. Και αυτό είναι στόχος μας».

 

Προτεραιότητα της Περιφέρειας οι Κοινωνικές Δομές

Από το 2014 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη συμπεριλάβει στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», 39 νέες δομές συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 30,3 εκατ. ευρώ.

Μιλάμε για Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία – ΚΔΗΦ, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομές Αστέγων, Κέντρα Κοινότητας, ένα σε κάθε Δήμο, Δομές Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας), Δράσεις Υποστηριζόμενης Εκπαίδευσης Μαθητών με Αναπηρία, Δράσεις Στήριξης Εργαζόμενων Γονέων για τη φύλαξη Τέκνων, Δράσεις Στήριξης Εργαζόμενων Γονέων για τη φύλαξη Τέκνων με Αναπηρία.

Όπως είχαμε επισημάνει από την αρχή, δημιουργείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, ώστε να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης, αλλά και για να αναδεικνύονται οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων, τις οποίες και ανέφερε στην εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης Δημήτρης Δριβίλας, περιλαμβάνονται:

  • η ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
  • η αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
  • η εφαρμογή προγραμμάτων για τις κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ειδικής προστασίας,
  • η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφέρειας,
  • η κατάλληλη υποστήριξη και διάθεση τεχνογνωσίας στους Δήμους για την εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης,
  • η δικτύωση των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεμβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο,
  • η παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων,
  • η διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την υλοποίηση υιοθεσιών – εσωτερικού, διακρατικών και διεθνών,
  • η διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την υλοποίηση αναδοχής.

 

Συνάντηση εργασίας την Παρασκευή στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για θέματα Άρσης Κοινωνικών Ανισοτήτων και βοηθός Περιφερειάρχη Αναστασία Τογιοπούλου,  σήμερα Παρασκευή 21 Ιουλίου στις 9 το πρωί, συμμετείχε σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.