Στα Ψηλαλώνια οι επιτάφιοι Φανερωμένης και Αγίου Ιωάννου Καλλιθέας

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η ηµέρα κορύφωσης του Θείου ∆ράµατος το τελετουργικό της οποίας χαρακτηρίζεται από τον στολισµό και την περιφορά του Επιταφίου του Κυρίου.

Την Ενάτη ‘Ωρα της ηµέρας ο Θεάνθρωπος λέει το «Τετέλεσται». Η θεία ψυχή Του κατεβαίνει στον Άδη. Το «Πρωτευαγγέλιο», η πρώτη χαρµόσυνη υπόσχεση του Θεού στους πεσµένους Προπάτορες, αρχίζει να εκπληρώνεται.

Στο Αίγιο τη Μεγάλη Παρασκευή και συγκεκριµένα στα Ψηλαλώνια, θα φιλοξενηθεί φέτος ο Επιτάφιος της Φανερωµένης, αφού η πλατεία Αγίας Λαύρας είναι δυσπρόσιτη πλέον.

Για πρώτη φορά θα συµµετέχει στη λιτανεία και ο επιτάφιος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου, ο οποίος ποτέ δεν βρισκόταν στην πλατεία Αγίας Λαύρας λόγω της µεγάλης απόστασης. Οι υπόλοιποι επιτάφιοι που τα προηγούµενα χρόνια συναντιόντουσαν όλοι µαζί στην πλατεία Αγίας Λαύρας δεν θα συµµετέχουν φέτος.

Η διαδροµή του επιταφίου της Φανερωµένης έχει ως εξής: Μητροπόλεως, Αράτου, Ψηλά Αλώνια όπου θα γίνει δέηση και θα μιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ιερώνυμος. Επιστροφή Αράτου, Βασ. Κωνσταντίνου, Παναγιωτοπούλων, Μητροπόλεως και επιστροφή στον Ιερό Ναό Φανερωµένης.

∆ρόµοι από τους οποίους θα διέλθη ο Επιτάφιος του Αγιάννη: Αγ. Ιωάννου,  Μητροπόλεως, Αράτου, Πλατεία Ὑψηλών Αλωνίων, Αράτου, Μητροπόλεως, Γρηγορίου Ε΄, ‘Οθωνος, Αγίου Ιωάννου