Στα μέσα Σεπτεμβρίου η ανάδειξη αναδόχου για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αιγείρας

Σε εξέλιξη ο ανοιχτός διαγωνισμός

 

Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο της αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Απόρριψης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Αιγείρας, διακηρύσσει ο Δήμος Αιγιαλείας μετά από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης από τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο.

Οι προσφορές, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκ μέρους των ενδιαφερομένων, υποβάλλονται έως τις 14 Σεπτεμβρίου και ακολούθως θα γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου και η υπογραφή της σύμβασης, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες που θα αποκαταστήσουν περιβαλλοντικά την έκταση, περίπου 8,8 στρεμμάτων, που για μια δεκαπενταετία λειτουργούσε ως ΧΑΔΑ και που τον Σεπτέμβριο του 2020 σταμάτησε οριστικά να λειτουργεί, μετά από τη σχετική άδεια που εξέδωσε το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου.

Μεταξύ άλλων, οι εργασίες που περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο του έργου περιλαμβάνουν:

– έργα τελικής κάλυψης στην συνολική έκταση, με στεγανοποίηση με γεωύφασμα-χώμα και με φύτευση φυτών οικείων στο περιβάλλον, που θα έχουν αυξημένη αντοχή σε αντίξοες συνθήκες,

– απαγωγής βιοαερίου, που θα γίνεται μέσω ανόρυξης κατακόρυφων φρεατίων ή «παραθύρων» που θα διανοιχθούν στη μάζα των απορριμμάτων. Το βιοαέριο θα εξέρχεται παθητικά και θα υφίσταται επεξεργασία μέσω βιοφίλτρου.

– διαχείρισης ομβρίων ώστε αυτά να εκτρέπονται του χώρου. Η διαμόρφωση του νέου αποκατεστημένου αναγλύφου μετά τις στρώσεις τελικής κάλυψης θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η αποκατεστημένη περιοχή να αποτελεί φυσική συνέχεια του περιβάλλοντος χώρου εκτός των ορίων του υπό μελέτη χώρου.

– διαχείρισης στραγγισμάτων. Η απομάκρυνση των στραγγιδίων θα πραγματοποιείται μέσω αντλίας, που είναι τοποθετημένη εντός του φρεατίου, όποτε αυτό θεωρείται αναγκαίο. Εν συνεχεία τα στραγγίσματα θα οδηγούνται με κατάλληλο δίκτυο στην υφιστάμενη δεξαμενή συλλογής και από εκεί προς επεξεργασία στην μονάδα που διαθέτει ο όμορος ΧΥΤΑ.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 496.000,67 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).