“Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε & Ν.Ι.Ν.”: Λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία των Ατόμων με Αναπηρία σε Δομές-Ιδρύματα»

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων απέστειλε έγγραφο προς όλους τους υπεύθυνους για Δομές και Ιδρύματα, προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των ατόμων με αναπηρία σε δομές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, για τα άτομα σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΕΑΕ), προσχολικής ηλικίας Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ, Ειδικά Λύκεια), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ. και Κ.Δ.ΑΠ-μεΑ), Κ.Κ.Π.Δ.Ε, ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ και ΟΔΑΖ Ζακύνθου.

Η Π.ΟΜ.Α.με.Α Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προστασία από τον Covid -19, ζητά από την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να λάβει ειδικά μέτρα προστασίας, κατά προτεραιότητα, προς όφελος των ευπαθών ομάδων, των ατόμων με αναπηρία, των χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους.

Τηλέφωνο επικοινωνίας Προέδρου, κου Χαροκόπου Αντώνιου: 6936577966