Π.Ε.Σ.: Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022

Η Παναιγιάλειος Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρία , ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς  Επιδότησης , Εξισωτικής Αποζημίωσης, Βιολογικής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, Κομφούζιο, Νέων Αγροτών, Επιστροφής Φ.Π.Α. , τους πωλητές αγροτικών προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές και τέλος τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους που επιθυμούν να ασφαλίσουν το Φυτικό και το Ζωϊκό τους Κεφάλαιο στον ΕΛ.Γ.Α με στόχο την αποζημίωσή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, ότι από την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, μπορούν να προσέρχονται  στα γραφεία μας βάσει του προγράμματος που ακολουθεί, ώστε να προχωρήσουν στην υποβολή της  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση εξασφάλισης της ένταξής τους σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Η ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022 (διευκρινίσεις επί του προγράμματος προσέλευσης, δικαιολογητικών κ.τ.λ.), θα γίνεται μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα Επιδοτήσεων, στα τηλέφωνα  26910 22410 – 26910 25169 / Εσωτερικά 165 & 203

Ακολούθως σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2022.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

 

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2022

Δευτέρα       16/05/2022     Από Αβραμόπουλος Κων/νο  έως & Αλεβρόντα Γαρούφω

Τρίτη           17/05/2022     Από Αλεξανδρόπουλος Άγγελος  έως & Αντωνόπουλος Χαρ/μπος

Τετάρτη      18/05/2022      Από Αντωνοπούλου Ανθή  έως & Βασιλειάδου Αργυρή

Πέμπτη       19/05/2022      Από  Βασιλείου Αθανάσιος έως & Γεωργίου Χρήστος

Παρασκευή 20/05/2022     Από  Γεωργοβασιλόπουλος Ιωάννης έως &  Γκοτσοπούλου Μαρία

 

 

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2022

Δευτέρα        23/05/2022     Από Γκούμα Ευφροσύνη  έως & Δημοπούλου Φωτούλα

Τρίτη            24/05/2022     Από Δήμου Αθηνά έως & Ηλιόπουλος Χρήστος

Τετάρτη       25/05/2022     Από  Ηλιοπούλου Αναστασία έως & Κακούρης Δημήτριος

Πέμπτη        26/05/2022     Από  Καλαμιώτης Μιχαήλ έως & Καρβέλα Στυλιανή

Παρασκευή  27/05/2022    Από   Καρβέλας Αθανάσιος έως & Κολοκυθά – Καρκαλή Νικολίνα

 

3η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2022

Δευτέρα      30/05/2022     Από Κολοκυθάς Βασίλειος έως & Κουτσοπούλου Μαρία

Τρίτη          31/05/2022     Από Κουτσουμπελίτη Αικατερίνη έως & Λαμπρακόπουλος Σωτήριος

Τετάρτη      01/06/2022    Από  Λαμπρακοπούλου Ανδρομάχη έως & Μακρή Σταματέλα

Πέμπτη       02/06/2022    Από   Μακρής Γεώργιος έως & Μερτής Βασίλειος

Παρασκευή 03/06/2022   Από   Μεσάζος Αριστείδης έως &  Μουρίκη Σωτηρία

 

4η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2022

Δευτέρα      06/06/2022    Από Μουρίκης Ανδρέας  έως & Μπουζιώτης Νικόλαος

Τρίτη          07/06/2022   Από  Μπούλη Αγλαΐα έως & Νικολόπουλος Χρήστος        

 Τετάρτη     08/06/2022   Από  Νικολοπούλου Αγγελική έως & Παναγιωτόπουλος Χρήστος

Πέμπτη       09/06/2022   Από  Παναγιωτοπούλου Αγγελική έως & Παπαϊωάννου Χρήστος

Παρασκευή 10/06/2022  Από  Παπακανέλλου Ανδρέας  έως & Παυλοπούλου Μαρία

 

 

 

 

5η   ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2022

Τρίτη           14/06/2022  Από Περικλόπουλος Βασίλειος έως & Ράπτη Παναγιώτα

Τετάρτη       15/06/2022  Από Ράπτης Άγγελος έως & Σανδραβέλης Χρήστος          

Πέμπτη        16/06/2022  Από Σαρμά Ελένη έως & Σπηλίου Χρήστος

Παρασκευή  17/06/2022 Από Σπηλιωτακόπουλος Αθανάσιος έως & Σταυρόπουλος Χαρ/μπος

 

 6η     ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2022

Δευτέρα  20/06/2022  Από Σταυροπούλου Αγγελική έως & Τρακαδά Ελένη

Τρίτη  21/06/2022  Από Τρακαδάς Ανδρέας έως & Τσινούκας Παναγιώτης

Τετάρτη 22/06/2022  Από Τσιντιλάκης Γεράσιμος έως & Φιλιππακοπούλου Χριστίνα

Πέμπτη 23/06/2022  Από  Φιλιππόπουλος Αθανάσιος έως & Χριστόπουλος Κων/νος

Παρασκευή  24/06/2022  Από  Χριστόπουλος Λεωνίδας έως & Ψωμά Παναγιώτα

 

Δικαιολογητικά Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας – Διαβατηρίου
 2. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος
 3. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού Βιβλιαρίου
 4. Φωτοαντίγραφο Βιβλιάριου ΟΓΑ (Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι ασφαλισμένος στο συγκεκριμένο φορέα).
 5. ΑΜΚΑ
 6. Φωτοαντίγραφο Ε9 στο οποίο θα αναγράφεται στα αγροτεμάχια που περιέχονται σε αυτό, ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
 7. Φωτοαντίγραφα Ενοικιαστηρίων – σε περίπτωση ύπαρξης ενοικιαζόμενου φυτικού κεφαλαίου.
 8. Φωτοαντίγραφο Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων (Σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει στην κατοχή του Ζωικό Κεφάλαιο)
 9. Φωτοαντίγραφο της Απόφαση Ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών
 10. Φωτοαντίγραφο της Συμβολαιογραφικής Πράξης και της μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, σε περίπτωση Αγοροπωλησίας, Δωρεάς ή Γονικής Παροχής, από την 01/06/2021 έως και 31/05/2022.
 11. Κωδικοί TAXIS (Είναι οι κωδικοί που απαιτούνται, για να υποβάλλει ο πολίτης την φορολογική του δήλωση, και χωρίς την προσκόμιση τους στην Υπηρεσία μας, δεν μπορεί να συνταχθεί η Ενιαία του Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022).

 

 Σημείωση: Οι παραγωγοί που υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2021 ή και προγενέστερα, και δεν έχουν μεταβολές στην Αίτηση τους, προσκομίζουν υποχρεωτικά μόνο τους Κωδικούς  TAXIS, το Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τον ΑΦΜ τους, και το Ε9 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια που έχουν στην κυριότητά τους, και το ενοικιαστήριο τους, για την περίπτωση που δηλώνουν και μισθωμένα αγροτεμάχια.

 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΑΕΣ -ΑΕ