Προς πεζοδρόμηση η Τρίγωνη Πλατεία Αιγίου – Έτοιμη σε ένα δίμηνο

Στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2024 έγινε ιδιαίτερη αναφορά από µέλη της αντιπολίτευσης στις αναπλάσεις της Μητροπόλεως, αλλά και της Τρίγωνης πλατείας.

Η ανάπλαση στη Μητροπόλεως, υπενθυµίζουµε ότι θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου, όµως ο εργολάβος διέλυσε τη σύµβαση θεωρώντας υπαίτια τη δηµοτική αρχή για την καθυστέρηση, ενώ η Τρίγωνη πλατεία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης αν και εκεί παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις.

Στις αναπλάσεις αναφέρθηκε ο κ. Γούτος ρωτώντας τα εξής:

“Για την ανάπλαση στη Μητροπόλεως, εάν  κληθούµε να αποζηµιώσουµε τον εργολάβο, που έφυγε µε υπαιτιότητα του ∆ήµου, ποιος θα πληρώσει το ποσό; Υπονοήσατε στο περασµένο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι µε τη στάση µας βλάψαµε το δήµο 100.000 Ευρώ. Εµείς δεν βλάψαµε το ∆ήµο αλλά δεν ψηφίσαµε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό σε θέµατα που θέλατε να κάνετε. Εσείς βλάψατε το ∆ήµο”.

Ο κ. Μπούνιας αναφερόµενος στην Τρίγωνη πλατεία επεσήµανε:  

“Ζητώ να µάθω το χρονοδιάγραµµα για την Τρίγωνη. Σας είχα ρωτήσει  στο παρελθόν και µου είπατε σε 15 µέρες θα είναι έτοιµη και πέρασαν 5 µήνες. Ποιο είναι το χρονιδιάγραµµα; Είδα ότι τοποθετήσατε κατάλευκο µάρµαρο. Θα κινούνται αυτοκίνητα στο λευκό µάρµαρο;”.

Ο κ. Καλογερόπουλος, απαντώντας µεταξύ άλλων ανέφερε:  

  “Για τη Μητροπόλεως θα δούµε, ότι εάν εξελιχθούν τα πράγµατα και ζητηθεί αποζηµίωση, θα δούµε ποιος φταίει. Η ζηµιά όµως των εξώδικων συµβιβασµών υπάρχει. ∆εν µπορούµε να εικάζουµε σε κάτι που µπορεί να έχει ζηµιά µε κάτι που έχει ζηµιά. Για την περίπτωση της υπάρχουσας ζημιάς ξέρετε όλοι ότι ήταν ένα τυπικό λάθος μιας υπαλλήλου το οποίο έγινε παραδεκτό και ήταν δεδομένο ότι θα οδηγούμασταν σε ζημιά. Όταν κάποιοι παίρνουν απόφαση που εκ των προτέρων οδηγείται σε ζηµιά, θα πρέπει να υπάρξει καταλογισµός ευθύνης της υπαλλήλου. Η Τρίγωνη πλατεία µέσα σε ένα δίµηνο θα έχει ολοκληρωθεί και πρόθεσή µας είναι να µην γίνεται χρήση στο κοµµάτι αυτό από τα οχήµατα, με τις αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως προβλέπονται από τον νόμο“.

 

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Από την εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”