ΠΕΣ: Μέχρι 10 Μαρτίου οι δηλώσεις συμμετοχής δικαιούχων επιδοτούμενων εφοδίων σταφίδας

Οι παραγωγοί µας µέλη της  Ο.Π -δικαιούχοι επιδοτούµενων εφοδίων

µέσω του Επιχειρησιακού προγράµµατος ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ για το έτος 2024,

µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή στο κατάστηµα εφοδίων της Π.Ε.Σ

 ή στο τηλέφωνο 26910 26142  µέχρι τις 10/03/2024.