Περί δήθεν μηνύσεων από τον Δήμαρχο Αιγιάλειας

Είναι γνωστό ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου.

Γνωστό επίσης , ότι τα όργανα διοίκησης του Δήμου όπως ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο υπόκεινται ανά πάσα στιγμή στον αυτεπάγγελτο έλεγχο των Εισαγγελικών Αρχών για τις πράξεις τους και παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Όμως σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία φέρεται ο Δήμαρχος να έχει καταθέσει μηνύσεις σε βάρος Δημοτικών Συμβούλων για απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί μη μετεγκατάστασης Υπηρεσίας, η οποία υπερψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και η οποία δέον να επισημανθεί ότι ήδη έχει ακυρωθεί από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως μη νόμιμη, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα.

Ουδέποτε ο Δήμαρχος κατέθεσε μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά σε βάρος δημοτικών συμβούλων για την απόφαση τους περί της μη μετεγκατάστασης Υπηρεσίας λόγω επικινδυνότητας του κτηρίου που στεγαζόταν.

Ουδέποτε κατήγγειλε στην Εισαγγελία πράξεις των Δημοτικών Συμβούλων σχετικά με το θέμα, ως παράνομες.

Ουδέποτε ζήτησε την ποινική τους δίωξη, ουδέποτε πρότεινε μάρτυρες προς απόδειξη της κατηγορίας.

Το γεγονός είναι ότι, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο περί το τέλος του 2020 , κατά την οποία η Εισαγγελική Αρχή διενεργούσε σχετικά προκαταρκτική εξέταση καλώντας Αντιπεριφερειάρχη για έγγραφες εξηγήσεις, ο Δήμος ως όφειλε με έγγραφο του ενημέρωσε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την εξέλιξη του θέματος, κοινοποιώντας το παράλληλα στην Εισαγγελία Πλημ/κων Αιγίου, προκειμένου να λάβει γνώση και για την πληρότητα της ενημέρωσης της .

Συνεπώς , τα διοχετευόμενα στον τύπο ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και το μόνο που αποσκοπούν είναι να διχάσουν το Δήμο , διαχωρίζοντας δήθεν σε καλούς και κακούς πολιτικούς.

Συστήνουμε υπομονή, σε λίγες εβδομάδες οι δημότες θα αποφανθούν για όλα.