Παρέμβαση για την αναβάθμιση της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου

Ολοκληρώθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Αιγιαλείας η υπογραφή των συμβάσεων που αφορούν στις «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/GR 2320006) μέσω του Προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020”. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 με κωδικό πρόσκλησης 63.1 – CLLD.26, έκδοση 2.0 και α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4288. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 152.201,20 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις στον χώρο της Αλυκής αφορούν εκτός των άλλων, τη δημιουργία περίφραξης και ξύλινων παρατηρητηρίων για την οπτική παρατήρηση του υγροτοπικού οικοσυστήματος της Αλυκής. Επιπλέον, θα εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα οπτικής παρακολούθησης του υγροτόπου καθώς και τηλεμετρικός σταθμός καταγραφής των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού. Τέλος, θα εκδοθεί επιστημονικός οδηγός πεδίου με τα σπουδαιότερα είδη της χλωρίδας και της πανίδας της Αλυκής.

Η περιοχή είναι δημοφιλής τόπος αναψυχής. Περιλαμβάνει σημαντικά υγροτοπικά ενδιαιτήματα όπως παράκτιες λιμνοθάλασσες, βάλτους, μεταβατικά τέλματα και πηγές, στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά ύδατα, παρυδάτια βλάστηση και παραλία με κροκάλες και πέτρες. Η γειτνίασή της με τον αστικό ιστό της πόλης την κάνει ιδιαίτερα επισκέψιμη. Η περιοχή είναι σημαντική για διαχειμάζουσες πάπιες, διαβατικά παρυδάτια και άλλα μεταναστευτικά είδη. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ:Aythya nyroca (5-25 άτομα κατά τη μετανάστευση), Larus audouinii (5-35 άτομα κατά τη μετανάστευση). Στην περιοχή της Αλυκής Αιγίου 200 στρ. της σημαντικής περιοχής για τα πουλιά αποτελούν Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Λιμνοθάλασσα Αλυκής Αιγίου, ΦΕΚ 601/Β/5-7-78) και 320 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ (GR2320006).

Ο κ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων ανέφερε ότι: «Άλλο ένα έργο αντλώντας πόρους από χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το LEADER ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020  ξεκινά σχεδιασμένο από το Τμήμα Ανάπτυξης του Δήμου. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της συγκεκριμένης παρέμβασης στηρίχθηκε στις γενικές αρχές σχεδιασμού διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος και παρεμβάσεων εντός προστατευόμενων περιοχών και είναι μια πρώτη παρέμβαση στην ευαίσθητη περιοχή της λίμνης Αλυκή. Το έργο θα δώσει νέο ενδιαφέρον για την περιοχή και μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική-τουριστική διαδρομή με τα πόδια ή το ποδήλατο».

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας τόνισε πως: «Η Αλυκή Αιγίου αποτελεί έναν καλά κρυμμένο θησαυρό της πόλης και ήρθε επιτέλους η ώρα να αναδειχθεί με ήπιες παρεμβάσεις. Στόχος είναι οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες της πόλης να κατανοήσουν την αξία της ύπαρξης ενός τέτοιου οικοσυστήματος στην πόλη, να το προστατεύσουν και να το αγαπήσουν. Οι σχεδιασμένες παρεμβάσεις δεν θα οδηγούν σε επιβάρυνση των προστατευόμενων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά στην παρακολούθηση, την προστασία και την ανάδειξή τους».