Ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις από τη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου

Σοβαρότητα και υπευθυνότητα δείχνει ο Πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας Αιγίου κ. Γιώργος Γκιώνης και ήδη προχώρησε µαζί µε τους συνεργάτες του την π. εβδομάδα σε σηµαντικές παρεµβάσεις στην πόλη του Αιγίου. Παρεµβάσεις που αφορούν τόσο την αισθητική όσο και την προστασία των πολιτών.

Συγκεκριµένα ο κ. Γκιώνης προχώρησε στην αφαίρεση των ξύλινων ταµπλό ανακοινώσεων που βρίσκονται σε άσχηµη κατάσταση στην είσοδο της πόλης των Υψηλών Αλωνιών.

Επίσης απευθύνθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία και γνωστοποίησε την ύπαρξη επικίνδυνης λακούβας στον ποδηλατόδροµο στην παραλία Αιγίου, µε αποτέλεσµα την άµεση επέµβαση της τεχνικής υπηρεσίας και το κλείσιµό της.

Ακόµα εντόπισε επικίνδυνη κολώνα φωτισµού στην οδό Ρήγα Φεραίου 134, όπου έχει µεγάλη ζηµιά στη βάση της και είναι επικίνδυνη για να πέσει. Η αρµοδιότητα και η ευθύνη ανήκει στην Περιφέρεια και ο κ. Γκιώνης γνωστοποίησε τον αρµόδιο το γεγονός, αλλα και στο ∆ήµαρχο, την Αστυνοµία και την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο νέος Πρόεδρος δείχνει να έχει όρεξη για δουλειά, εντοπίζει τα «κακώς κείµενα» και στόχος του είναι να συνεισφέρει τα µέγιστα στη βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών του Αιγίου.

Ο Φάνης Ραµπαβίλας αναπληρωτής Προέδρου

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αιγίου κ. Γκιώνης Β. Γεώργιος µε την αρ. 1/2019 απόφασή του, ορίζει αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινότητας Αιγίου, τον τακτικό σύµβουλο Ραµπαβίλα Ν. Θεοφάνη. (Α∆Α:ΩΖΕΞΩ6Χ-ΜΜΨ).

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Από την έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”, Πέμπτη 26/9/2019