Νέος Διοικητής Ασφάλειας Αιγιαλείας ο Αστυνόμος Β΄ Ιορδάνης Μαγειράκης

Mε µακρά εµπειρία σε µάχιµες και επιτελικές θέσεις

 

Ο Αιγιώτης αξιωµατικός Ιορδάνης Μαγειράκης ανέλαβε τα καθήκοντα του διοικητή της Ασφάλειας Αιγιαλείας την περασµένη εβδοµάδα.

Ο κ. Μαγειράκης αποτελεί έναν αξιωµατικό µε µακρά εµπειρία και γνώση για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Αιγιάλεια σχετικά µε την εγκληµατικότητα, αφού στο παρελθόν έχει διατελέσει Υποδιοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος Αιγιαλείας και του Τµήµατος Τροχαίας Αιγίου.

Τα τελευταία επτά χρόνια υπηρέτησε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, φτάνοντας να είναι στενός συνεργάτης του πρώην Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας και νυν Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης Στρατηγού Μιχαήλ Καραµαλάκη.

Ο κ. Μαγειράκης πέραν από τη µακρά εµπειρία του σε µάχιµες και επιτελικές θέσεις αποτελεί επιστηµονικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει κάνει µεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, είναι πιστοποιηµένος εκπαιδευτής ενηλίκων και είναι και επί πτυχίω στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Σε µια εποχή που η εγκληµατικότητα αυξάνεται, η ανάληψη των καθηκόντων του νέου διοικητή Ασφάλειας δίνει ελπίδα στους δηµότες της Αιγιάλειας για ουσιαστική αστυνόµευση της περιοχής και για µία Αστυνοµία κοντά στον πολίτη.

Σε επικοινωνία που είχε ο «Τύπος της Αιγιάλειας» µαζί του, αρκέστηκε να µας δηλώσει ότι πρωταρχικό του στόχο αποτελεί η εµπέδωση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών και η µείωση των δεικτών εγκληµατικότητας στην περιοχή της Αιγιάλειας, που θα επιτευχθεί κυρίως µέσω της συνεχούς αστυνόµευσης µε την αξιοποίηση σε µεγάλο βαθµό και της νεοϊδρυθείσας Οµάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε. Αιγιαλείας), ενώ τόνισε ότι το γραφείο του θα είναι ανοιχτό σε όλους τους δηµότες αλλά και φορείς της πόλης σε καθηµερινή βάση για διάλογο σχετικά µε ζητήµατα ασφάλειας.

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ