(Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α): “Τώρα τι θα κάνει ο Δήμαρχος Αιγιάλειας;”

Aπό την Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας (Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α) σχετικά με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  (2377/2022) εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

– “Τώρα τι θα κάνει ο Δήμαρχος Αιγιάλειας;
Θα συνεχίσει με την ίδια σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ρισκάροντας όλες οι αποφάσεις τους να ακυρωθούν;

Το ΣτΕ τίναξε στον αέρα τους ν.4623/2019 και 425/2019 του κ. Θεοδωρικάκου που θεσπίστηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής και μεταφέρθηκαν όλες οι σημαντικές αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή . ¨

Συγκεκριμένα,η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των “νόμων Θεοδωρικάκου” με τις οποίες μεταφέρθηκαν κρίσιμες και με σημαντικά υψηλό οικονομικό αντικείμενο αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αλλοιώθηκαν ουσιαστικά τα εκλογικά αποτελέσματα, δημιουργώντας πλασματικές πλειοψηφίες 3/5 για τις παρατάξεις των Δημάρχων.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι δεν δικαιολογείται “τόσο σοβαρή και έντονη επέμβαση του νομοθέτη στη θέληση των εκλογέων”.
Βέβαια η καθυστέρηση κατά 3,5 χρόνια της έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ, επέτρεψε σε μειοψηφίες να αποφασίζουν για όλα τα σοβαρά θέματα των Δήμων από απευθείας αναθέσεις μέχρι έργα, μεγάλου προϋπολογισμού, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο απαξιώθηκε εντελώς.
Στο Δήμο Αιγιάλειας όπου η παράταξη του Δημάρχου με 10 Δημοτικούς Συμβούλους), σε σύνολο 33 μελών του ΔΣ, αποφάσιζε ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου, με την ψεύτικη πλειοψηφία που διέθετε στις Επιτροπές.

Οι επιτροπές αυτές είναι πλέον απονομιμοποιημένες και πρέπει να ανασυγκροτηθούν με αναλογική εκπροσώπηση των δημοτικών παρατάξεων

Καλούμε την δημοτική αρχή να μην εκδώσει καμία απόφαση από τα ανωτέρω όργανα ,γιατί τα όργανα αυτά με την σημερινή τους σύνθεση έχουν πρόβλημα νομιμότητας και υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθούν οι αποφάσεις τους, είτε μετά απο προσφυγή ή μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας.

Μέχρι την επαναφορά της συγκρότησης της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου και την επιστροφή των σημαντικών αρμοδιοτήτων στο δημοτικό συμβούλιο που με αντισυνταγματικό τρόπο είχαν αφαιρεθεί ,καλείται η δημοτική αρχή να παραπέμπει τα θέματα αυτά στο δημοτικό συμβούλιο.

Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι συνυπεύθυνη σε μια αντισυνταγματική εκτροπή “.