“Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α”: Συμβούλιο για δημοτικά τέλη χωρίς απόφαση της Οικονομικής επιτροπής !

Η δημοτική αρχή σε εποχή που οι δημότες,οι αγρότες ς και οι μικροεπαγγελματίες περνούν δύσκολες στιγμές εξαιτίας της οικονομικής και της επιδημιολογικής κρίσης , ετοίμασε  πρόταση για αύξηση των δημοτικών τελών  που είναι χειρότερη από την αρχική που προέβλεπε μηδενικές αυξήσεις!

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης  Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α. μαζί με τους άλλους 17 δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης έχει καταθέσει εναλλακτική πρόταση για μείωση των δημοτικών τελών στα επιτρεπτά όρια του  αντιλαϊκού νόμου με αύξηση κυρίως των τελών των μεγάλων επιχειρήσεων και μείωση των τελών των δημοτών και των μικροεπαγγελματιών.

Όμως η δημοτική αρχή συγκάλεσε δημοτικό συμβούλιο για να παρθεί απόφαση για το θέμα αυτό χωρίς απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που συνεδρίασε σήμερα χωρίς εισήγηση και φυσικά απόφαση, γεγονός πρωτοφανές για τα δημοτικά πράγματα.

Μάλλιστα λέγεται ότι θα δοθεί αύριο απόφαση της Ο.Ε. η οποία όμως συνεδρίασε σήμερα!

Μετά τα ανωτέρω ακατανόητα και με άγνωστες σκοπιμότητες η παράταξη, Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α  απείχε απο την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και θα προσέλθει γι αυτό το θέμα  εφ όσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες  διαδικασίες.