Μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου οι αιτήσεις για τα ΚΔΑΠ Δήμου Αιγιάλειας

Έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους γονείς για τη συμμετοχή των παιδιών τους στα 6 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) που θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο στην Αιγιάλεια.

Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της αρμόδιας Αντιδημάρχου κ. Βασιλικής Ψυχράμη, τα ΚΔΑΠ που θα δημιουργηθούν αφορούν:

2 στο Αίγιο, το ένα στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου και το άλλο στο 3ο Δημοτικό Σχολείο

1 στην Ακράτα, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας

1 στο Διακοπτό, στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου

1 στη Συμπολιτεία, στο Δημοτικό Σχολείο Αβύθου και

1 ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στο Αίγιο στο κτίριο του 1ου Ειδικού Σχολείου και του 10ου Δημοτικού.

Στην επιλογή φιλοξενίας, προτεραιότητα θα δοθεί στα παιδιά των οποίων οι μητέρες  διαθέτουν «εντολές τοποθέτησης» (voucher) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» – (διευκόλυνση των μητέρων να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής).

Θα φιλοξενούνται όμως και άλλα παιδιά εκτός του προγράμματος ΕΣΠΑ και θα καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Πληροφορίες στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Αιγιαλείας, στο τηλ. 26910-26694.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΕΤΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/ΑΙΤΟΥΣΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ