Λιμενικό Αιγίου: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση κατασχεθέντων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών

Το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Δ3Ρ4653ΠΩ-Ο1Η, την προσεχή Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και περί ώρα 10:30 στο Λιμενικό Κατάστημα Αιγίου θα διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός που αφορά την εκποίηση κατασχεθέντων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία μπορούν να εξετάσουν από ώρα 09:00 μέχρι την έναρξη της διαδικασίας τα αλιευτικά εργαλεία και τις συσκευές που θα βρίσκονται στον ανωτέρω χώρο.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και ώρα 02 Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα  και εφόσον υπάρξουν κάποια είδη που δεν εκποιηθούν ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στο ίδιο μέρος στις 04 Αυγούστου 2021 και περί ώρα 10:30.

Κατά την διαδικασία θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας  για τον COVID-19.

Για πληροφορίες-διευκρινήσεις απευθύνεστε στο αρμόδιο Γραφείο Αλιείας του Λιμενικού Τμήματος Αιγίου, σε ώρες λειτουργίας γραφείων, στο τηλέφωνο 26910-28888.

ΕΚ ΤΟΥ Κ.Λ.ΠΑΤΡΑΣ/Γ΄ Λ/Τ  ΑΙΓΙΟΥ