Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών

Στα πλαίσια εργασιών για την μετατόπιση και τοποθέτηση δικτύου οπτικών ινών επί της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου- Πατρών (περιοχή Κραθίου) καθώς και στον Πλάτανο και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Την 19-9-2016 έως 20-9-2016 θα ξεκινήσουν οι εργασίες στην χ/θ 66+200 (Πλάτανος), με αρχικό μερικό αποκλεισμό της Π.Ε.Ο. Κ-Π στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, με εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα εναλλάξ. Στο σημείο της εκτροπής θα υπάρχει προσωπικό του Ανάδοχου με σημαία που θα ρυθμίζει την κυκλοφορία. Με το πέρας των εργασιών στο ρεύμα πορείας προς Πάτρα θα αποκλεισθεί το ρεύμα πορείας προς Αθήνα για να εκτελεσθούν οι εργασίες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

  • –  Την 21-9-2016 έως 22-9-2016 θα ξεκινήσουν οι εργασίες στην χ/θ 63+300 (Κράθιο), με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφονται στο προαναφερόμενο σημείο και ο μερικός αποκλεισμός της Π.Ε.Ο. Κ-Π θα γίνει αρχικά στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα και ακολούθως στο άλλο ρεύμα πορείας.
  • –  Την 23-9-2016 έως 24-9-2016 θα γίνουν αντίστοιχες εργασίες στην χ/θ 62+650 (Κράθιο) με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα γίνουν και στην χ/θ 63+300.
  • –  Ταυτόχρονα με τις ανωτέρω εργασίες από την χ/θ 62+550 έως την χ/θ 63+300 θα πραγματοποιούνται εργασίες εκσκαφής εκτός του οδοστρώματος (έρεισμα) και παράλληλα προς την Π.Ε.Ο Κ-Π. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών δύναται να απαιτηθεί ολιγόωρη στάθμευση φορτηγού στην άκρη του οδοστρώματος της Π.Ε.Ο Κ-Π στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα. Κατά την διάρκεια της στάθμευσης η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με ανάλογη σήμανση και προσωπικό με σημαία από τον Ανάδοχο .Από τον υπεύθυνο εργολάβο θα τοποθετηθεί η κατάλληλη εγκεκριμένη σήμανση .

    Από το Τ.Τ. Αιγίου μας θα ληφθούν μέτρα Τροχαίας εφόσον απαιτηθεί κατά την εφαρμογή της απόφασης .