Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για φορτηγά με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1,5 τόνων στη Δυτική Ελλάδα

Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, λόγω επικείμενων δυσμενών καιρικών φαινομένων, με αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, θα ισχύσουν από αύριο 5-1-2020 και ώρα  06:00 μέχρι και 6-1-2020 και ώρα 24:00, περιορισμοί και απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1,5 τόνων ως εξής:
1. Απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας:
Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1,5 τόνων που κινούνται:
– στην Ολυμπία Οδό από χ/θ 157,630 έως χ/θ 226,00 ρεύμα προς Πάτρα και αντιστοίχως στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και
– στην Εθνική Οδό Πατρών –Πύργου
-Εξαιρουμένων των οχημάτων οδικής βοήθειας ,των φορτηγών που μεταφέρουν αλάτι και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.
-Απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων που δεν φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες, σε όλες τις περιοχές του Νομού Αχαϊας ( Ολυμπία Οδός, Εθνικό και λοιπό Οδικό Επαρχιακό Δίκτυο), όταν και όπου αυτό απαιτείται, κατά την κρίση των Διοικητών του Τ.Τ. Πατρών, Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΠΑΘΕ Αχαϊας και των Τμημάτων μικτής αρμοδιότητας Τροχαίας της Διεύθυνσης μας.
-Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 4,5,52,103,104, και 105 του Ν. 2696/99 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
-Με την παρούσα εξουσιοδοτούνται οι Διοικητές των Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΠΑΘΕ ΑΧΑΪΑΣ, Τ.Τ ΠΑΤΡΩΝ και των λοιπών Τμημάτων Μικτής αρμοδιότητας Τροχαίας της Διεύθυνσής μας, για την κατά την κρίση τους λήψη όποιων πρόσθετων έκτακτων μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης απαιτηθούν.
-Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν πέραν των καθορισμένων ωρών εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν κατά την κρίση κ Διοικητών αρμοδίων Υπηρεσιών
2. Απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας
-Προσωρινή επιβολή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων άνω του 1,5 τόνου ωφέλιμου φορτίου και λοιπών βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου του Νομού Ηλείας ως κάτωθι:
α. Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου: από όρια με Ν. Αχαΐας χ/θ 40,700 (Βουπράσιο) έως χ/θ 94,500 (Πύργος),
β. Ε.Ο. Τριπόλεως – Πύργου: από όρια με Ν. Αρκαδίας χ/θ 106,3 (γέφυρα ποταμού Ερυμάνθου) μέχρι χ/θ 144,8 (Πύργος),
γ. Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας : από χ/θ 4,000 (γέφυρα ποταμού Αλφειού) μέχρι χ/θ 43,800 (γέφυρα ποταμού Νέδα)
δ. Ε.Ο. Πατρών Τριπόλεως : από όρια με Ν. Αχαΐας χ/θ 51,000 έως όρια με Ν. Αρκαδίας χ/θ 91,000 (Τριπόταμα).
ε. Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων Κ.Ο.Κ.».
-Της παραπάνω απόφασης εξαιρούνται :
α. τα οχήματα οδικής βοήθειας
β. τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν  αλάτι και
γ. τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης .
3. Απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας :
Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1,5 τόνων και των λοιπών βαρέων οχημάτων, τα οποία κινούνται σε :
-όλο το εθνικό οδικό δίκτυο μας στην Αιτωλοακαρνανία, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» εδαφικής μας αρμοδιότητας, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα παρακάτω οχήματα:
α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας,
β. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι,
γ. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ., κ.λ.π.).
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν.
4. Απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας:
Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας των Ι.Χ.Φ. , Δ.Χ.Φ.  , ήτοι την προσωρινή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας παντός είδος φορτηγού ωφέλιμου βάρους άνω του 1.5 τόνου, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων
α) στον αυτοκινητόδρομο «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ,από τον Α/Κ Αντιρρίου ( χ/θ 5+499) έως τον Α/Κ  Ρίγανης (χ/θ 65+202)
β) στην Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από κόμβο Αντιρρίου (χ/θ 0+500)  έως γέφυρα Αλάμπεη (χ/θ 59+600)
γ) στην Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιτέας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από κόμβο Αντιρρίου (χ/θ 0+500) έως γέφυρα Μόρνου (χ/θ 15+400).
Της παραπάνω απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας εξαιρούνται:
α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας,
β. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι,
γ. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ., κ.λ.π.).
Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να συμμορφώνονται με τα σήματα κυκλοφορίας και τα σήματα των τροχονόμων.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται στους οδηγούς και στους χρήστες του οδικού δικτύου, οι παρακάτω χρηστικές συμβουλές:
• Φροντίζω το όχημά μου να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες.
• Χρησιμοποιώ πάντα τις αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός, κ.λπ.).
• Φορώ πάντα τη ζώνη ασφαλείας.
• Ενημερώνομαι για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν ξεκινήσω.
• Ελέγχω την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου μου.
• Φροντίζω ώστε να είναι εφοδιασμένο το αυτοκίνητο με αρκετά καύσιμα.
• Μειώνω ταχύτητα και να αφήνω αρκετή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα για να μπορώ να σταματήσω με ασφάλεια.
• Δε φρενάρω απότομα γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτραπώ της πορείας μου. Με τον ίδιο τρόπο να λειτουργώ και όταν πρόκειται να επιταχύνω ή να στρίψω.
• Έχω αναμμένα τα φώτα πορείας για να γίνομαι πιο εύκολα αντιληπτός, ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα.
• Διατηρώ τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός μου πάντα καθαρούς.
• Οδηγώ με χαμηλή ταχύτητα για να έχω τη δυνατότητα ελέγχου του οχήματός μου.
• Είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν διασχίζω γέφυρες, ανισόπεδες διαβάσεις και δρόμους που δεν είναι πολυσύχναστοι.
• Αν οδηγώ σε επαρχιακό δρόμο, αποφεύγω τους χιονισμένους χωματόδρομους.
• Έχω στο νου μου ότι ενδεχομένως χρειαστεί πολύ μεγαλύτερος χρόνος για να ακινητοποιήσω το όχημά μου όταν οδηγώ σε παγωμένο δρόμο.
Εάν ακινητοποιηθεί το όχημά μου:
• Δεν προσπαθώ να «γκαζώσω» για να απεγκλωβιστώ, γιατί οι τροχοί κινδυνεύουν να εισχωρήσουν ακόμα πιο βαθιά ειδικά σε πολύ χιονισμένα σημεία.
• Μετακινώ δεξιά και αριστερά τους τροχούς μερικές φορές προκειμένου να διώξω το χιόνι από τους τροχούς.
• Ειδοποιώ αμέσως τις αστυνομικές αρχές.
• Παραμένω στο αυτοκίνητό μου και να ανάβω τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα, ελέγχοντας ότι η εξάτμιση είναι καθαρή από χιόνι.
Σε περίπτωση που μετακινούμαι εκτός πόλεως:
• Φροντίζω, πριν ξεκινήσω, να ενημερωθώ για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.
• Προγραμματίζω το ταξίδι μου, έτσι ώστε να μη συμπέσει με την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
• Ελέγχω την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου μου.
• Βεβαιώνομαι ότι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μου είναι γεμάτο καύσιμα.
• Φροντίζω να έχω μαζί μου κουτί πρώτων βοηθειών.
Σε περίπτωση που μετακινούμαι μέσα στην πόλη:
• Προτιμώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
• Κινούμαι με ιδιαίτερη προσοχή και ακολουθώ τις υποδείξεις των Τροχονόμων.