Κουβαράς για Καλογερόπουλο: “Ψεύδεται και μάλιστα συνειδητά όταν αρνείται ότι κατήγγειλε στην Εισαγγελία πράξεις δημοτικών συμβούλων”

Από την παράταξη “Μ.ΠΡΟ.Σ.ΤΑ” δίνεται η εξής ανακοίνωση:

Στην ανακοίνωση των «ουδέποτε» του κ. Καλογερόπουλου,  στην οποία αρνείται «ότι κατήγγειλε στην Εισαγγελία πράξεις δημοτικών συμβούλων», όπως επί λέξει αναφέρει, και με την οποία προσπαθεί να διαψεύσει την καταγγελία της παράταξής μας,  οφείλουμε να απαντήσουμε, ότι ο κ. Καλογερόπουλος ψεύδεται και μάλιστα συνειδητά, για τους εξής λόγους:

  1. Καμία προκαταρκτική εξέταση δεν διενεργούσε η Εισαγγελική Αρχή περί τα τέλη του 2020, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του.
  2. Η Εισαγγελική Αρχή επιλήφθηκε και διέταξε προκαταρκτική εξέταση μετά την κοινοποίηση προς αυτήν, από το Γραφείο του Δημάρχου, του με αριθμό πρωτοκόλλου 2180/22-1-21 εγγράφου του Δήμου Αιγιάλειας, που υπογράφει ο κ. Καλογερόπουλος. Στο έγγραφο αυτό ο κ. Καλογερόπουλος αναφέρει επί λέξει: «Ακολούθως, η μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας εισήχθη ως θέμα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28/12/2020 και με αριθμό θέματος της ημερήσιας διάταξης -10- πλήν όμως παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης για το προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιάλειας, τα οχήματα, τα μηχανήματα και το λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό μας, καθώς και το πρόδηλο κατεπείγον αυτής, η εισηγούμενη κα προτεινόμενη μετεγκατάσταση καταψηφίστηκε από το εν λόγω όργανο με την υπ’ αριθμόν 225/2020 απόφασή του» (η υπογράμμιση με χοντρά μαύρα γράμματα έχει γίνει στο έγγραφο από τον ίδιο τον Δήμαρχο, δεν είναι δική μας).

Όπως είναι γνωστό, και προφανώς το γνωρίζει  ο κ. Καλογερόπουλος με τόσους δικηγόρους να τον συνδράμουν, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο Εισαγγελέας κινείται και όταν λάβει απλή πληροφορία ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη. Κατά μείζονα λόγο όταν του κοινοποιηθεί έγγραφο Δημάρχου, ότι παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, η προτεινόμενη απ’ αυτόν μετεγκατάσταση καταψηφίστηκε από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

  1. Στο έγγραφο της δικογραφίας με τα ονόματα των 21 δημοτικών συμβούλων που καλούνται για εξηγήσεις, αναφέρεται ρητά ότι ΜΗΝΥΤΗΣ είναι ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Μήπως είναι και αυτό ανυπόστατο; Η μήπως ο κ. Εισαγγελέας δεν ξέρει την δουλειά του;

 Δεν θα ασχοληθούμε άλλο με τον κ. Καλογερόπουλο στο συγκεκριμένο θέμα, όπως δεν αξίζει να ασχολείται κανείς με ανθρώπους που λένε ψέματα στον ίδιο τους το εαυτό.

Τα μέλη μας, που η αναφορά του Καλογερόπουλου, τα οδηγεί στον ανακριτή, οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Κουβαράς και Τάκης Παπακωνσταντινόπουλος θα αντιμετωπίσουν τα ψεύδη με όπλο την αλήθεια και θα δικαιωθούν.