Κατατέθηκαν στο ΣτΕ οι αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής για τη μεταφορά της Φυσικοθεραπείας Αιγίου

Τη Τρίτη το πρωί  26/7/2022 κατατέθηκαν στο ΣτΕ οι αιτήσεις ακύρωσης και αναίρεσης – αναστολής του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει τη μεταφορά της σχολής Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα.

Όπως είχε αποφασίσει ο Δήμος Αιγιάλειας και η Οικονομική Επιτροπή, η διευθέτηση του θέματος δόθηκε στον κ. Βασίλη Παπαγεωργίου, έμπειρο δικηγόρο από την Αθήνα, εξειδικευμένο σε παρόμοια ζητήματα. Βασικός λόγος της αίτησης ακύρωσης και αναστολής των αιτήσεων είναι η μη τήρηση της γραπτής διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος για τη μεταφορά πανεπιστημιακών τμημάτων.

Το “aigialeia24.gr” σας παρουσιάζει  τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

te-aitisi-akirosis (ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ: “Θα δώσουµε αγώνα στο ύστατο νοµικό επίπεδο για να αποτραπεί αυτή η αδικία”

Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αιγίου κ. Γιώργος Μπέσκος µε αναφορά του στο θέµα επισηµαίνει: 

– ” Την Τρίτη το πρωί κατατέθηκαν στο ΣΤΕ οι αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής κατά του Π∆ που παραβιάζοντας κάθε αρχή νοµιµότητας και προβλεπόµενης διαδικασίας προβλέπει µεταφορά του τµήµατος από το Αίγιο στην Πάτρα. 

Σε συνεργασία µε το συνάδελφο που συνέταξε την αίτηση, δήµος, δικηγορικός Σύλλογος το Σωµατείο Εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Αιγίου και ο διευθυντής της Ορθοπεδικής κλινικής κ. Κανελλόπουλος  συγκεντρώσαµε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την προάσπιση των συµφερόντων µας ως αιτουντων.

Αυτή τη φορά το ΣΤΕ θα εξετάσει δικαστικά τους ισχυρισµούς µας και όχι ως γνωµοδοτικη αρχή στο στάδιο της επεξεργασίας του Π∆. Είναι θεσµική και κοινωνική υποχρέωση όλων µας να δώσουµε τον αγώνα µας στο ύστατο νοµικό επίπεδο για να αποτραπεί αυτή η άδικη από κάθε πλευρά ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ  αποφαση.

Από πλευράς µου και ως πρόεδρος του  ∆ικηγορικού Συλλόγου Αιγίου θέλω να ευχαριστήσω όσους συµµετέχουν στην αίτηση ακυρώσεως που ενεργούν πέρα από πολιτικές και συντεχνιακές σκοπιµότητες καθώς έχουν ως γνώµονα µόνο το συµφέρον της πόλης µας και την κοινωνική – πνευµατική αναβάθµιση που προσφέρει η ύπαρξη πανεπισηµιακής σχολής στην περιοχή µας”.

AITHΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μεταξύ άλλων την αίτηση ακύρωσης εισηγούνται ο Δήμος Αιγιαλείας, το Σωματείο Εργαζομένων στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αιγίου “Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου,  τονίζοντας μεταξύ άλλων:

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών φέρεται να έχει «εκπονήσει» αφ’ εαυτής και ύστερα από απόφασή της που ελήφθη στις 10-9-2020, μετά την νομοθετική παρέμβαση με τον ν. 4610/2019, το από Μαρτίου 2021 «Στρατηγικό σχέδιο για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών», στο οποίο μάλιστα, όπως αναλύεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη γενικά κριτήρια όπως έλλειψη διοικητικού προσωπικού, υποστελέχωση διδακτικού και τεχνικού προσωπικού κλπ., λειτουργία Τμημάτων σε 6 διαφορετικές πόλεις και ορίζοντας ως στόχο, επίσης κριτήριο εκτός αυτών που προβλέπει ο νόμος, την «συγκέντρωση» όλων των σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ίδια πόλη, πρότεινε ως λύση, μεταξύ άλλων την «μεταφορά της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης της Υγείας από το Αίγιο στην Πάτρα» χωρίς καν να έχει προηγηθεί η οποιαδήποτε απόφαση – ερώτημα της καθής Υπουργού, προς την Σύγκλητο, όπως ο νόμος ορίζει.

  • “Το επίδικο πλέον Τμήμα, λειτούργησε με επιτυχία από το πρώτο έτος λειτουργίας του (2003-2004) και χορήγησε τα πρώτα πτυχία σε επιτυχώς αποφοιτήσαντες σπουδαστές του, το έτος 2007 και έκτοτε μέχρι σήμερα έχουν φοιτήσει περίπου 3.000 φοιτητές, έχουν αποφοιτήσει του α΄ κύκλου σπουδών και έχουν καταστεί πτυχιούχοι περίπου 2.500 απόφοιτοι αυτού, όπως επίσης οργάνωσε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, χορηγώντας μέχρι και σήμερα μεταπτυχιακό δίπλωμα σε διάφορες ειδικότητές του.
  • Η Φυσικοθεραπεία Αιγίου συγκαταλέγεται στις δέκα (10) καλύτερες σχολές του Πανεπιστημίου Πάτρας από πλευράς πλήρωσης θέσεων με την αντίστοιχη υψηλή βάση, γεγονός που αποδεικνύει τα υψηλά ακαδημαϊκά της κριτήρια. Η βάση εισαγωγής φέτος ήταν το «15» και υπερκαλύφθηκαν οι προσφερόμενες θέσεις αποδεικνύοντας και το υψηλό επίπεδο των σπουδαστών αφού πρόκειται για φοιτητές που εισήχθησαν από την κατεύθυνση Θετικών Επιστημών, εξεταζόμενοι σε Βιολογία, Χημεία, Φυσική και Έκθεση, με μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από το 15 που ήταν η ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπως επίσης και στις έξι (6) σχολές αυτής της ειδικότητας σε όλη την Ελλάδα.
  • Επίσης το ανωτέρω Τμήμα οργανώνει με επιτυχία το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Θεραπευτική Άσκηση (MSc in Therapeutic Exercise) και -Διατμηματικό ΠΜΣ στις Επιστήμες Αποκατάστασης (MSc Rehabilitation Sciences)».
  • Ωστόσο όπως αναγράφεται «Αντίθετα, η υιοθετηθείσα μη νόμιμα, Πρόταση-Σχέδιο της Συγκλήτου αρκέστηκε στην δικαιολόγηση της αντιφατικής της προτεινόμενης (τότε) ρύθμισης με την παραδοχή ότι «η μεταβολή της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Πάτρα είναι επιβεβλημένη, δεδομένης της γεωγραφικής απόστασης του Τμήματος από την Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η μεταφορά του Τμήματος στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο θα επιτρέψει τις επιθυμητές συνέργειες του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με τις κατάλληλες Κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου επ’ ωφελεία του φοιτητικού πληθυσμού» παραγνωρίζοντας την εκ του νόμου υποχρέωση, σύμφωνα με την οποία το προταθέν Σχέδιο της Συγκλήτου, έπρεπε να κινηθεί εντός της εξουσιοδοτήσεως και να παραθέσει  διαπιστώσεις  συγκεκριμένων αναγκών, ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες τεχνικές και διοικητικές, στατιστικά στοιχεία για την μη ορθή και επαρκή άσκηση των φοιτητών  και στα τρία νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων  και το Πανεπιστημιακό του  Ρίου, για δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά μέλος ΔΕΠ και ειδικότερα για το Τμήμα της Φυσικοθεραπείας και οπωσδήποτε θα είχε λάβει υπόψη του και τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες αλλά και δυνατότητες της περιφέρειας  του Δήμου μας, ο οποίος, από την εγκατάσταση του Τμήματος, όχι μόνον στάθηκε αρωγός αλλά συνέβαλε σημαντικά στην ενσωμάτωσή του στην κοινωνική  και πνευματική ζωή της περιφέρειάς μας, στοιχεία και διοικητικές καταστάσεις που,αντίθετα με την γενικότητα της Πρότασης Σχεδίου επέβαλαν την διατήρηση της έδρας στο Αίγιο, ολοκλήρωση των ειδικών εργαστηριακών χώρων  (κολυμβητικών δεξαμενών αποκατάστασης και εκγύμνασης πασχόντων κλπ.) το κόστος των οποίων είναι κατά πολύ μικρότερο από το κόστος  της μεταφοράς, ανεύρεσης  και μετεγκατάστασης  στην ήδη επιβαρυμένη δομικά και πολεοδομικά Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας στο Ρίο). Συνοψίζοντας «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το σκέλος που αποφασίζει την μεταβολή της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης της Υγείας, από το Αίγιο στην Πάτρα»

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Επίσης την αίτηση αναστολής εισηγούνται και οι προαναφερόμενοι (Δήμος, Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου, ο Δικηγορικός Σύλλογος), αλλά και ο Διευθυντής ορθοπεδικής κλινικής του Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας κ. Κανελλόπουλος Δημήτριος,  τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι “ η γενική και αόριστη αναφορά της «γεωγραφικής απόστασης» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε παρεμφερή περίπτωση, εκτός του ότι δεν συνιστά αυτοτελή όρο μεταβολής της έδρας, καθιστά την προσβαλλόμενη πράξη, λόγω του χαρακτήρα της, ατεκμηρίωτη, όταν η αναφορά των αποστάσεων του τόπου «Κουκούλι» από την Πάτρα και αντίστοιχα από το Αίγιο, δεν δικαιώνει την Διοίκηση,….. παρά το γεγονός ότι το κριτήριο της «γεωγραφικής απόστασης» δεν το αποδέχεται ο νόμος, ως αυτοτελή λόγο μεταφοράς της έδρας, ειδικώς στην υπό κρίση περίπτωση που η απόσταση από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου του Ρίου ουδέποτε απετέλεσε κώλυμα ορθής διεξαγωγής μαθήματων και πρακτικής αφού τόσο χιλιομετρικώς (25 χιλ.) όσο και κατά την χρονική κάλυψή της ( 15 λεπτά), αφού η απόσταση από την Πανεπιστημιούπολη Πατρών (Κουκούλι Πατρών) μέχρι το Ρίο είναι 9 χιλιόμετρα και ο χρόνος 11 με 12 λεπτά) δεν βρίσκεται σε απόκλιση από άλλες συναφείς περιπτώσεις (π.χ. η απόσταση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με το Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι 14 χιλ.), η οποία καλύπτεται σε 25 με 40 λεπτά οδικώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ Να γίνει δεκτή η παρούσα Αίτησή μας, και Να ανασταλεί η εκτέλεση του ΠΔ 52/2022 (ΦΕΚ Α ́ της 7-7-2022) «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών» κατά το σκέλος που αποφασίζει την μεταβολή της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης της Υγείας από το Αίγιο στην Πάτρα, έως τη δημοσίευση της Απόφασης, επί της, από 25-7-2022 Αίτησης Ακύρωσης που υποβάλαμε ενώπιον του Δικαστηρίου Σας”.

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Το “aigialeia24.gr” σας παρουσιάζει  τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

te-aitisi-akirosis (ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ)