Καταργείται η έκπτωση στα βιομηχανικά τιμολόγια

Έκτακτη Γ.Σ. στις 7/12 για κατάργηση της έκπτωσης 20% στα τιμολόγια Υψηλής Τάσης

Καταργείται η μεσοσταθμική έκπτωση 20% στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ ΔΕΗ+5,81% προς τη βιομηχανία (Υψηλή Τάση), η οποία είχε καθιερωθεί από τον Φεβρουάριο του 2014, για την ανακούφιση των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Στις 7 Δεκεμβρίου, συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΕΗ για να επικυρώσει τη σχετική απόφαση, όπως επιβάλλεται από το τρίτο μνημόνιο, που είναι πλέον νόμος του Κράτους (ν. 4336/2015).

Υπενθυμίζεται ότι, στις 28 Φεβρουαρίου του 2014, η γενική συνέλευση της ΔΕΗ αποφάσισε τις εκπτώσεις στα τιμολόγια της Υψηλής Τάσης και στις 22 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, με νέα απόφαση της γ.σ. της ΔΕΗ, το μέτρο παρατάθηκε για ένα χρόνο.

Οι εκπτώσεις στην τιμολόγηση ρεύματος για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες θεσμοθετήθηκαν για το ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την εφαρμογή του νέου μοντέλου με τις αλλαγές που προωθούνται στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (πρόσβαση προμηθευτών σε ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή), που, οδηγούν, επί της ουσίας, σε χαμηλότερα τιμολόγια για τη βιομηχανία.