Καλογερόπουλος: “Καμία μεταβολή αυτή τη στιγμή στην τιμολογιακή πολιτική για την άρδευση”

Προέχει το ζήτημα της υγείας του πληθυσμού της Αιγιάλειας

Εκ μέρους του δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, σχετικά με την έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση που συγκλήθηκε δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και ιδιαίτερα όσον αφορά στην αίτηση 16 Δημοτικών Συμβούλων για επαναφορά της άρδευσης στο Δήμο Αιγιαλείας και τον επανακαθορισμό των τελών αυτής, σημειώνονται τα εξής:

«Σε αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς που ζούμε, με την απειλή του κορωνοϊού, προέχει το ζήτημα της διαφύλαξης της υγείας των συμπολιτών μας. Οφείλουμε όμως να τονίσουμε, για την ενημέρωση όλων, τι πραγματικά ισχύει για την άρδευση αλλά και ποιες είναι οι προθέσεις μας, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και πάντα προς όφελος του καθενός δημότη ξεχωριστά και όλων μαζί.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σε εφαρμογή αυτών, η τιμολογιακή πολιτική της άρδευσης του Δήμου Αιγιαλείας ανήκει πλέον στην ΔΕΥΑ.

Το τιμολόγιο διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα δεδομένα και απολύτως σύμφωνα με τις εισηγήσεις της υπηρεσίας. Άρα δεν μπορεί να αλλάξει διότι έχει διαμορφώσει τον προτεινόμενο από την υπηρεσία προϋπολογισμό.

Η τιμολογιακή πολιτική αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην συνέχεια και μετά την έγκριση των τελών από το δημοτικό συμβούλιο και με βάση το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων και εξόδων, συντάσσεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Αιγιάλειας.

Καμία μεταβολή λοιπόν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι επηρεάζεται το σύνολο του προϋπολογισμού, παρά μόνο μπορούν να υπάρξουν στοχευμένες και πλήρως αιτιολογημένες αλλαγές, οι οποίες θα αποτυπώνονται και με την ανάλογη μεταβολή των ΚΑ εσόδων και εξόδων.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, δεν ήταν δυνατό να γίνει δεκτή η εισήγηση των δημοτικών συμβούλων, αφού δεν είναι τεκμηριωμένη επί καταγραφομένων εσόδων και αναγκών, μιας και τα τέλη άρδευσης είναι ανταποδοτικά.

Πλέον αυτού, είναι σαφές ότι η αίτηση αυτή είναι άκαιρη, αφού τα τέλη ψηφίζονται σε συγκεκριμένο χρόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και συναρτώνται απόλυτα με την ψήφιση του προϋπολογισμού του εκάστου έτους.

Τέλος κείμενα και προτάσεις μπορούν να αποτελούν πολιτικά ευχολόγια, χωρίς ανάληψη ευθύνης και μπορεί ο καθένας να κάνει εύκολα προκειμένου να είναι αρεστός και λαϊκιστής. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να είναι υπεύθυνη και ωφέλιμη.  Χαρακτηριστική είναι η πρόταση αιτούντων: «Κρατική φορολόγηση και πληρωμή Δημοτικών Τελών».

Παρά ταύτα, η Δημοτική Αρχή με ρεαλιστικό απόλυτα τρόπο και ανάλογα με την πρόταση των ενδιαφερόμενων ωφελούμενων (αριθμό γαιοκτημάτων-στρέμματα-κυβικά νερού) εξετάζει την δυνατότητα, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, βελτίωσης του τιμολογίου επί ανταποδοτικής βάσης. Θα ακολουθήσει άμεσα υπεύθυνη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή με πλήρη αποτύπωση της αλήθειας, των στοιχείων και επί πραγματικών δεδομένων.

Ως εκ τούτου, την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν μπορεί να ληφθεί οποιαδήποτε νέα απόφαση.

Σε κάθε περίπτωση, ΣΗΜΕΡΑ προέχει το μεγάλο ζήτημα της υγείας του πληθυσμού και το θέμα (όπως είναι λογικό) θα εξεταστεί μόλις περάσει η θύελλα του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πατρίδα και συνεπώς και η περιοχή μας.