Καλάβρυτα: 16 διαφορετικά σημεία για την ανακύκλωση των γυάλινων συσκευών

Ο Δήμος Καλαβρύτων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, αναπτύσσει, σύμφωνα με το «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Καλαβρύτων» και με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση των απορριμμάτων, πρόγραμμα διαχωρισμού των αποβλήτων σε διακριτά ρεύματα και ειδικότερα, σε συνεργασία με την  Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ξεκινά την υλοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών που απορρίπτονται σε μπλε κώδωνες.

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι μπορούν να ανακυκλώνουν τις γυάλινες συσκευασίες τους, σε 16 διαφορετικά σημεία, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καλαβρύτων. Στον μπλε κώδωνα ανακυκλώνουμε μόνο το χωριστό ρεύμα ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :

  • Διαχωρίζουμε καθημερινά τα γυάλινα υλικά συσκευασίας από τα υπόλοιπα απορρίμματα.
  • Αδειάζουμε εντελώς τις γυάλινες συσκευασίες από τα υπολείμματα.
  • Απορρίπτουμε όλα τα μπουκάλια, ακόμα και αυτά που είναι σπασμένα, στον κώδωνα.
  • Δεν πετάμε ποτέ στους μπλε κώδωνες υλικά που δεν είναι γυάλινες συσκευασίες, ούτε κοινά σκουπίδια.

Παρακαλούμε για την ενεργό συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Ας ξεκινήσουμε όλοι μαζί τη νέα αυτή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στοιχεία επικοινωνίας :

  • Tμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Εργοτάξιο Καλαβρύτων) : Τηλ: 2692023683  email: ergot@kalavrita.gr
  • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δ.Ε. Κλειτορίας: Τηλ: 2692360500 – email: kleitoria@kalavrita.gr
  • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δ.Ε. Αροανίας: Tηλ: 2692360300 – email: aroania@kalavrita.gr
  • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δ.Ε. Παϊων: Tηλ: 2692360600 –  email: paion@kalavrita.gr