Κάλεσμα του “Ανεξάρτητου Αγροτικού Συλλόγου Αιγιάλειας” σε συζήτηση για τα αγροτικά θέματα

Ο “Ανεξάρτητος Αγροτικός Σύλλογος Αιγιαλείας” διοργανώνει την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 07.00 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αιγίου Αριστείδου 4, συνάντηση φορέων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα αγροτικά θέματα της περιοχής μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Τριαντάφυλλος Λουκόπουλος

Ο Γραμματέας Κωνσταντίνος Γιάχος