Θανάσης Μεντζελόπουλος: “Δεν επιθυµώ να έχω ουδεµία σχέση µε το ∆ήµαρχο και την πλειοψηφία”

Σε τεταµένη ατµόσφαιρα βρίσκεται το τελευταίο διάστηµα η δηµοτική αρχή, µε αφορµή το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Η συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου  το βράδυ της π. Τετάρτης, πραγµατοποιήθηκε µέσα σε εντάσεις, ενώ την επόµενη ηµέρα 22 Μαρτίου στο γραφείο του δηµάρχου που συνεδρίασε η δηµοτική οµάδα το κλίµα ήταν ιδιαίτερα εκρηκτικό.

Υπενθυµίζουµε ότι στο δηµοτικό συµβούλιο την προηγούµενη µέρα είχε ψηφιστεί η πρόταση της αντιπολίτευσης που αφορούσε την κήρυξη όλου του ∆ήµου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης , πρόταση που πέρασε και µε την ψήφο των τριών συµβούλων της πλειοψηφίας (Χρήστου Σπηλιωτόπουλου, Γεωργίου Γιοβά και Φάνη Σταυρόπουλου) οι οποίοι κατάγονται, κατοικούν και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά και εκλέγονται από τις δηµοτικές ενότητες Αιγείρας και Ακράτας.

Η δηµοτική οµάδα αντέδρασε στην απόφαση των τριών να στηρίξουν την πρόταση της αντιπολίτευσης και ζητούν τη διαγραφή τους, ενώ κάποιοι ήδη φλερτάρουν µε τις θέσεις που κατέχουν οι δηµοτικοί σύµβουλοι.

Σίγουρα καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και στα θέµατα που θα φέρνει προς ψήφιση στο δηµοτικό συµβούλιο η δηµοτική αρχή, θα παίξει και η µείζονα αντιπολίτευση της παράταξης του κ. Στάθη Θεοδωρακόπουλου, µε τα µέλη της διχασµένα, κάποια να εκφράζουν τη στήριξή τους στη δηµοτική αρχή και κάποια ούτε να το ακούσουν… Ίδωµεν!

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Θανάσης Μεντζελόπουλος

ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ «ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

Ο δηµοτικός σύµβουλος Αιγιάλειας και βοηθός ∆ηµάρχου κ. Θανάσης Μεντζελόπουλος, το βράδυ της π. Πέµπτης στη συνεδρίαση της δηµοτικής οµάδας, δεν µπόρεσε – όπως αναφέρει –  «να µην κρύψει την αγανάκτησή του για τα όσα διαδραµατίζονταν εις βάρος των τριών δηµοτικών συµβούλων» και µετά από τρεις ώρες περίπου έντονων διαξιφισµών δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Μιλώντας αποκλειστικά στον «Τ.» για την απόφασή του αυτή ανέφερε:

– «Μετά περίπου από ένα τρίωρο από τη συνάντηση της δηµοτικής οµάδας και τα όσα λυπηρά διαδραµατίζονταν δήλωσα ενώπιον όλων ότι δεν επιθυµώ να έχω ουδεµία σχέση µε το ∆ήµαρχο και την πλειοψηφία και αποχωρώντας γνωστοποίησα ότι είµαι ανεξάρτητος. Στην παρούσα όµως συγκυρία, όπου όλη η Αιγιά λεια είναι πολιορκηµένη και παραδοµένη στα απορρίµµατα, µε τους Αιγιαλείς να περνούν τραγικές ώρες, επιβάλλεται κάποια σιωπή και ένα φρένο στη δηµοσιοποίηση των διαφορών µας.

Επιβάλλεται σιωπή για τις µεγάλες ευθύνες που έχουµε εµείς ως ∆ηµοτική Αρχή και θέλω να ζητήσω την άδεια από τους αγανακτισµένους και δίκαια εξοργισµένους συµπολίτες µου Αιγιαλείς γι΄ αυτήν εδώ τη δήλωση.

Στηρίζω την απόφαση των τριών δηµοτικών συµβούλων. Το ίδιο θα έκανα και εγώ και θα ήµουν υπερήφανος γι’ αυτά που έπραξαν, δήλωσαν και εψήφισαν στο δηµοτικό συµβούλιο οι εκλεκτοί συνάδελφοί µου Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Γεώργιος Γιοβάς και Φάνης Σταυρόπουλος.

Με σεβασµό και εκτίµηση

Αίγιο 28.3.2018

Αθανάσιος Π. Μεντζελόπουλος».

 

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Από την έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”