Η “Ποιοτική Αιγιάλεια” ζητά τη μείωση της επιχορήγησης της ΔΗΚΕΠΑ και την αποδέσμευση των κωδικών του προϋπολογισμού

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 18 Μαΐου 2021 στις 2 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιάλειας με τα εξής θέματα:  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Εντοπισμένη σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού Σχεδίου Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας στο Ο.Τ. 153 μετά από την με αριθ. 776/2011 απόφαση του Διοικη-τικού Πρωτοδικείου Πατρών ( άρση απαλλοτρίωσης) και εναρμόνιση του πολεο-δομικού καθεστώτος του Ο.Τ. 153 με την Υ.Α. 38479/20-9-2005 (ΦΕΚ 1089/ Δ/10-10-2005) χαρακτηρισμού ως διατηρητέων κτηρίων στο Ο.Τ. 153
 2. Έγκριση μελέτης σήμανσης – ασφάλισης δεξιών παράπλευρων οδών ΔSR19N &ΔSR19N1 από Χ.Θ.  93+400 έως 94+850 για το έργο «Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος από Χ.Θ. 91+500 έως 113+000» και Σήραγγας Παναγοπούλας.
 1. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης για την AIGIO CAR STATION OE επί των οδών Ανδρέα Λόντου και Βάλφουρ.
 2. Επέκταση ωραρίου για πεζοδρόμηση της οδού «22 Αυγούστου 1962» στην Κοι-νότητα Λόγγου της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δ. Αιγιαλείας ( απόφ. 3/21 Κοιν. Λόγγου).
 3. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 167/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ περί χορήγησης θέσης στάθμευσης σε Βασιλική  Παπακωνσταντίνου λόγω θανάτου.
 4. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ περί χορήγησης θέσης στάθμευσης σε Θεοδώρα Λαγέρη λόγω θανάτου.
 5. Έγκριση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021.
 6. Επί της υπ’ αριθ. 9958/29-3-21 ένστασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κερύ-νειας σχετικά με επιβολή προστίμου για αυθαίρετη κλάδευση δένδρου (ευκαλύ-πτου) σε κοινόχρηστο χώρο.
 7. Επιβολή χρηματικού προστίμου στον κ. Θεόδωρο Δήμου λόγω αυθαίρετης κλά-δευσης 4 δένδρων ( ευκαλύπτων) στην παραλία Κοιν. Σελιανιτίκων.
 8. Έγκριση κοπής δύο δένδρων ( α)στην οδό Αιγαίου και Σαντορίνης και β) στην δυτική πλευρά της πλατείας Αρφάνη) στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων λόγω επικινδυνότητας και αντικατάσταση αυτών με νέα φυτά ( απόφ. 50/21 Κοιν. Συ-λιβαινιωτίκων).

Η παράταξη “Ποιοτική Αιγιάλεια” της Βασιλικής Ψυχράμη, ζητά να ενταχθούν στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Μείωση της επιχορήγησης του Δήμου Αιγιαλείας προς την ΔΗΚΕΠΑ κατά το ποσό των 300.000 €

Η παράταξη της κ. Ψυχράμη εισηγείται τη μείωση της επιχορήγησης του Δήμου Αιγιαλείας προς την ΔΗΚΕΠΑ κατά το ποσό των 300.000 € και αναφέρει:

– “Η παράταξή μας εισηγείται την μείωση της επιχορήγησης του Δήμου Αιγιαλείας προς την ΔΗΚΕΠΑ κατά το ποσό των 300.000 € και την συνεπαγόμενη άμεση εντολή προς το Δ.Σ της ΔΗΚΕΠΑ για τροποποίηση του προϋπολογισμού της για το έτος 2021 στην κατεύθυνση της μείωσης των εξόδων της, ώστε η διαφορά εσόδων- εξόδων  που επιχορηγειται από τον Δήμο, να ανέλθει στο ποσό των 300.000€ .
Στην συνέχεια , τα υπόλοιπα 300.000 € να τα διαθέσουμε κατά την εκ νέου σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου μας στην κοινωνική πολιτική, στην συντήρηση της κακής οδοποιίας , δηλαδή σε βασικές πραγματικές ανάγκες των δημοτών. 
Κύριε Δήμαρχε, επίορκος είναι αυτός που παραβαίνει τον όρκο που έδωσε. Κι εμείς όλοι δώσαμε τον όρκο να υπερασπιζόμαστε το συμφέρον των πολλών αλλά και των αδυνάτων. Και σε αυτόν τον όρκο δεν υπάρχουν ούτε ” εκτός ” ούτε ” αλλά “.
Γι αυτό κ. δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή έχουμε εγκληματικά αργήσει να αποκτήσουμε εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου μας για το έτος 2021 , με ακέραια την ευθύνη της δημοτικής αρχής  και επειδή πρέπει ο δήμος να λειτουργήσει ομαλά, παρακαλώ να ενταχθεί το θέμα σε συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης και ψήφιση της πρότασής μας αυτής”. 
Tα χρήματα να δοθούν για στήριξη των ευπαθών ομάδων

Η κ. Ψυχράμη και τα στελέχη της, ζητούν από το Δήμαρχο Αιγιάλειας να προβεί σε περικοπή των μη αναγκαίων και περιττών δαπανών από την ΔΗΚΕΠΑ και κατανομή των χρημάτων αυτών στην στήριξη των ευπαθών ομάδων και αναφέρουν:

 • “Κύριε Δήμαρχε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
γνωρίζουμε όλοι ότι ο Δήμος Αιγιαλείας σε 10 μέρες από σήμερα θα έχει τεράστιο πρόβλημα λειτουργίας, λόγω έλλειψης εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021. Από την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων συμφωνούν με την άποψη που ήδη είχαμε εκφράσει κατά την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος τον Νοέμβριο που μας πέρασε.
Κι αυτή δεν είναι άλλη από την περικοπή μη αναγκαίων και περιττών δαπανών από την ΔΗΚΕΠΑ και την κατανομή των χρημάτων αυτών στην στήριξη των ευπαθών ομάδων του Δήμου και σε βασικές ανάγκες της καθημερινότητας των δημοτών.
Επειδή, κ Δήμαρχε  η ευθύνη που έχετε, για την ομαλή λειτουργία του Δήμου μας και που σεις ο ίδιος ανελλιπώς διατείνεστε οτι είναι μεγαλύτερη από ημών των υπολοίπων, επειδή σεις είστε δήμαρχος, θα πρέπει έστω και την ύστατη στιγμή να σκεφθείτε ότι δεν έχετε δικαίωμα να θυσιάζετε τους δημότες στον βωμό των εσωπαραταξιακών σας ισορροπιών.
Θα πρέπει να σταματήσετε να ταλανίζετε ολόκληρο τον Δήμο και να  κατηγορείτε όλους εμάς για να μην ” χάσετε ” κάτι που , στην ουσία, ποτέ δεν είχατε.
Επειδή ο όρκος που όλοι έχουμε δώσει επιτάσσει την συνεργασία και την συναίνεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου μας και την πρόοδό του,
σας καλώ για άλλη μια φορά να επαναξιολογήσετε την στάση σας,  και, αν πραγματικά επιθυμείτε τη λύση, να αφήσετε τους τακτικισμούς- που σε κάθε περίπτωση είναι επιζήμιοι για τον τόπο-  και να συναινέσουμε σε δυο βασικά θέματα.
2ο θέμα: Αποδέσμευση των κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2021
Η επικεφαλής της “Ποιοτικής Αιγιάλειας” ζητά την άμεση αποδέσμευση των κωδικών του προϋπολογισμού, λέγοντας ότι  δεν υφίσταται λόγος για εκ των προτέρων δέσμευσή τους :
– “Επειδή, ως γνωστόν, από τον μήνα Ιανουάριο ο Δήμος Αιγιαλείας λειτουργεί με πλασματικό προϋπολογισμό, η δημοτική αρχή έχει δεσμεύσει τους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021, με αποτέλεσμα να καθιστά εν τοις πράγμασι αδύνατη την όποια προσπάθεια εναλλακτικής πρότασης για την κατάρτιση αυτού. 
Αυτή η ενέργεια απαιτείται μεν για συμβάσεις που ήδη έχουν υπογραφεί, απαιτείται για συμβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν ως αποτέλεσμα διαγωνισμού, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΎΣ ΔΑΠΑΝΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ. 
Εισηγούμαστε την άμεση αποδέσμευση των κωδικών του προϋπολογισμού που σήμερα δεν υφίσταται λόγος για εκ των προτέρων δέσμευσή τους , ώστε να έχουμε όλοι μαζί την δυνατότητα για πραγματικό δημοκρατικό διάλογο και κατάθεση προτάσεων, με γνώμονα πάντα την ιεράρχηση και ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας,  δηλαδή την βελτίωση της ποιότητας ζωής της καθημερινότητας των δημοτών, την ενίσχυση της δυνατότητας των Προέδρων να προσφέρουν έργο στον τόπο τους, την ενίσχυση των πολιτιστικών φορέων που συντελούν στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αγορά μικρών οικοπέδων που θα χρησιμεύσουν ως κοινόχρηστοι χώροι σε χωριά που ” ασφυκτιούν” από την έλλειψη χώρου και άλλες βασικές ανάγκες των δημοτών. 
Επειδή,  πρέπει να ψηφίσουμε προϋπολογισμό του Δήμου Αιγιαλείας που να είναι αποτέλεσμα της μεγίστης δυνατής συναίνεσης, παρακαλούμε να ενταχθεί  το θέμα στην  προ ημερησίας συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με την εισήγηση της παράταξής μας”.
3ο θέμα: Ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
Η παράταξη της κ. Ψυχράμη ζητά επανειλημμένα να μεταδίδονται ζωντανά οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και να γίνεται απομαγνητοφώνηση των πρακτικών και προτείνει: 
– “Επειδή με τις τροποποιήσεις του νόμου η Οικονομική Επιτροπή έχει αναχθεί σε μείζον όργανο λήψης αποφάσεων και έχει αντικαταστήσει, δυστυχώς, το δημοτικό συμβούλιο στη λήψη των αποφάσεων αυτών, σας θέτω εκ νέου το αίτημα της παράταξής μας για ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και απομανητοφώνηση των πρακτικών”.