Η Κύπρος συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα αποκωδικοποίησης DNA

Τα μυστικά που κρύβονται στο DNA και η σημασία της αποκωδικοποίησής τους έφερε την ανάπτυξη της τεχνολογίας αλληλούχισης του γενετικού κώδικα. Με τη χρήση της τεχνολογίας αλληλούχισης νέας γενιάς, που είναι ό,τι νεότερο έχει να επιδείξει ο τομέας, οι ερευνητές καλούνται να μελετήσουν τον γενετικό κώδικα με στόχο την «ανάγνωση» ασθενειών, αλλά και την περαιτέρω χρήση του σαν εργαλείο διάγνωσης.

Το υπουργείο Υγείας Κύπρου, αναγνωρίζοντας τη σημασία του πληθυσμιακού χαρακτηρισμού του γενετικού μας κώδικα, αλλά και τη σημασία της ανίχνευσης του γονιδιακού προφίλ διαφόρων ασθενειών, όπως του καρκίνου και των αυτοάνοσων νοσημάτων, υπέγραψε τον Απρίλιο του 2018 τη Διακήρυξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “Towards access to at least 1 million sequenced genomes in the European Union by 2022”.

Σκοπός της Διακήρυξης είναι η στήριξη του ευρωπαϊκού πλέον στόχου της ανάπτυξης της μεθοδολογίας και των διαδικασιών για την εισαγωγή και τη χρήση γενετικών δεδομένων στην ιατρική πρακτική και την εξέλιξη ιατρικών θεραπευτικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων.

Με αφορμή την παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου ο υπουργός Υγείας Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, τόνισε ότι ο πλούτος των δεδομένων που θα παρέχει το ανθρώπινο γονιδίωμα, συνολικά, αλλά και του καθενός ξεχωριστά, θα βοηθήσει σημαντικά στην παροχή εξατομικευμένης ιατρικής περίθαλψης. Όπως είπε, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους επιστήμονες να προσεγγίζουν τον ασθενή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του γενετικού του κώδικα και να του προσφέρουν την καλύτερη θεραπευτική παρέμβαση που θα ανταποκρίνεται στην περίπτωσή του.