Η Κοινωνική Προστασία του Δήμου δίπλα στον συνάνθρωπό μας.

Το Τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, και Πολιτισμού του δήμου   αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής προστασίας των δημοτών στην περιοχή του Δήμου, στήριξαν μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων και ήταν δίπλα στο συνάνθρωπό μας  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,  άτομα και  οικογένειας του δήμου μας που βιώναν οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Για τον σκοπό αυτό ,από 01/09/2014 μέχρι 31/08/2019.

 • Εκδόθηκαν 1.220 αποφάσεις οικονομικής αδυναμίας για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη.

Επιπλέον έγιναν:

Διενέργειες  Κοινωνικής έρευνας  για οικονομική βοήθεια  σε 275 περιπτώσεις

 • Διενέργειες Κοινωνικής έρευνα για τις ανάγκες του ΚΕΑ (αστεγίες).
 • Έντεκα εκθέσεις  Κοινωνική έρευνας σε  οικογένειες του Δήμου κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας.
 • Σύνταξη σχεδίων δράσης  κατ έτος  για την προστασία αστέγων σε έκτακτες καιρικές συνθήκες.
 • Προσφορά σε συνεργασία με την οργάνωση Μπορούμε και S/M ΑΒ ,  «καλαθίου αγάπης» για 30 συμπολίτες μας τα Χριστούγεννα, 2015/2016/2017/2018  και καθημερινή συνεργασία με το S/M  ΑΒ με προσφορά έτοιμου φαγητού και κοντόληκτων προϊόντων στην Τράπεζα Τροφίμων.
 • Φροντίδα για την παροχή δεκατιανού σε σχολεία της Α/βαθμιας & Β/βαθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου καθημερινά  σε περίπου 150 μαθητές στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου
 • Επανασύνδεση ρεύματος 24 οικονομικά αδύνατων οικογενειών.
 • Ανάληψη της αρμοδιότητας των Προνοιακών Επιδομάτων από 1/1/2017 έως τον 3ο του 2019 με 780 δικαιούχους.  Η Υπηρεσία πλέον μετά την μεταφορά των επιδομάτων στον ΟΠΕΚΑ  είναι στην αναζήτηση των αχρεωστήτων.
 • Αδειοδότηση των  Δημοτικών Παιδικών Σταθμών το 2018  ενώ ασκεί τον έλεγχο των Δημοτικών και Ιδιωτικών Σταθμών του Δήμου .

Συμμετοχή σε Προγράμματα:

 • «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Συμμετοχή του Δήμου μας με 15 ωφελούμενους.

Στόχοι του Προγράμματος: → Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας → Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης.

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια από  Ιούλιο   2015 έως  Φεβρουάριο 2019

 • ΤΕΒΑ/FEAD

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Η περίοδος εφαρμογής του Προγράμματος διαρκεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υλοποιείτε  στο Δήμο μας  μέσω της Κοινωνικής  Σύμπραξης ΠΕ Αχαΐας.

Έχουμε περίπου 3 έως 4 διανομές  (3ημερων  η κάθε μία) κατ έτος  σε περίπου 1200 δικαιούχους

Καλοκαιρινό πρόγραμμα μάθησης, δημιουργικής έκφρασης, κίνησης και ψυχαγωγίας για παιδιά 5-13 ετών»  σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ του Δ. Αιγιαλείας με την συμμετοχή 50 παιδιών.

 • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Τα κέντρα Κοινότητας συμβάλουν στον στόχο του  Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής την προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων , την άρση εμποδίων πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και την ενεργοποίηση για πρόσβαση στην απασχόληση.

Προσφέρουν ένα μεγάλο μέρος υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη . Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές για την υποδοχή ,εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης

Το  Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγιαλείας ξεκίνησε την λειτουργία του 1/9/2017 και από τότε έως σήμερα έχουν καταγραφεί και εξυπηρετηθεί 3.0015 άτομα.

 • ΚΕΑ

Το ΚΕΑ είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που ζούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το Τμήμα μας  εντάχθηκε στο εξάμηνο  πιλοτικό πρόγραμμα  που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016  με 2.200 ωφελούμενους και από 1/2/2017  δέχεται  και διεκπεραιώνει αιτήσεις πολιτών σε καθημερινή βάση.

Εξυπηρετούνται 3.800 άτομα κατ έτος περίπου (κατάθεση αιτήσεων , ενημέρωση , ανάκληση)

 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 και δεχόμαστε καθημερινά 10 με 15 άτομα για την υποβολή  αίτησης, ενημέρωση.

Στον τομέα της εκπαίδευσης λειτούργησαν  επίσης το

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αιγιαλείας δομή εκπαίδευσης ενηλίκων  με λειτουργία 10 τουλάχιστον τμημάτων και την συμμετοχή 14-16 άτομα ανά τμήμα .μέχρι το 2016.

Αναμένεται η λειτουργία εκ νέου αφου έχει υπογραφεί νέα Προγραμματική Σύμβαση.

Λειτουργία των δομών:

-Κοινωνικό Φροντιστήριο με τμήματα Γυμνασίου –Λυκείου  και συμμετοχή  μαθητών και     συμμετοχή  περίπου 20 εθελοντών καθηγητών.

-Κοινωνικό Φαρμακείο  50 ωφελούμενοι

-Δημοτική Ιματιοθήκη :  15-20 ωφελούμενοι

-Τράπεζα τροφίμων, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και την προσφορά      τροφίμων σε150 ωφελούμενους  του Δήμου.