Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας περνά σε φάση «Πράσινης Μετάβασης»

Ένα νέο σημαντικό περιβαλλοντικό έργο ύψους  8.556.000,00€

 

Σε φάση «Πράσινης Μετάβασης» βρίσκεται η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας μετά και την έγκριση ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου που αναμένεται να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά την περιοχή, εναρμονίζοντας την ΔΕΥΑ Αιγιαλείας με τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Ο λόγος για την διαχείριση της ιλύος (λασπώδη απόβλητα) που παράγεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, με σύγχρονες, καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες, που στόχο έχουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της «Προμήθειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας Εξοπλισμού Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Αιγίου» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του άξονα: «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 8.556.000,00€.

Με αυτό το έργο επιτυγχάνεται η παραγόμενη αφυδατωμένη ιλύς, πρωτοβάθμια και βιολογική που θα προέρχεται από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου, να υπόκειται σε θερμική ξήρανση με στόχο την μέγιστη δυνατή μείωση του όγκου της και την παραγωγή τελικού προϊόντος υψηλής αξίας για γεωργική χρήση.

Επιπλέον περιλαμβάνεται και η προμήθεια συστήματος απόσμησης για τους σχετικούς ρύπους της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα  αποτελεσματικού καθαρισμού και απόσμησης των παραγόμενων απαερίων.

Η πρόταση περιλαμβάνει έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, έργα αναβάθμισης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού, καθώς και έργα υλοποίησης υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση έχει συνταχθεί στο πλαίσιο επίλυσης καίριων προβλημάτων που αφορούν την διαχείριση της ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας με κύριο γνώμονα την επίδραση της δράσης στο περιβάλλον και στην τοπική κοινωνία.