Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

«Είναι πολύ ωραία η διαδικασία να αντιμετωπίζουμε την περιουσία μας ως «χαρτοφυλάκιο» και θα μας έδινε μεγαλύτερη ευελιξία για την αξιοποίηση της, αλλά ως Περιφέρεια είμαστε δεσμευμένοι από το Π.Δ. 242/1996»  σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας Παναγιώτης Μπράμος απαντώντας στην επερώτηση που έγινε στη διάρκεια του πρόσφατου Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, συμπλήρωσε ο κ. Μπράμος πως από το συγκεκριμένο Π.Δ. «καθορίζονται «οι προϋποθέσεις, οι τρόποι και οι διαδικασίες για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». Δυστυχώς δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο».

Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε αναλυτικά το Σώμα σχετικά με το τι έχει γίνει και συγκεκριμένα:

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της πρώτης θητείας της αιρετής Περιφέρειας, η Περιφερειακή Αρχή της Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην απογραφή της περιουσίας με την απόφαση 46/2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την διευκόλυνση κυρίως των Δήμων προχώρησε στην έκδοση του «Οδηγού διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ» και δημιούργησε Εφαρμογή Διαχείρισης της ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άμεσα συμπλήρωσε το μητρώο ακινήτων της και το έχει αναρτήσει.

Η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας έχει γίνει την 31/12/2012 και αποτελεί προσάρτημα του Ισολογισμού του 2012 της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, ο οποίος έχει εκπονηθεί και υποβληθεί στην υπηρεσία και αναμένετε να εγκριθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου. Η αξία αγοράς στον ισολογισμό του 2012 για τα οικόπεδα – αγροτεμάχια αποτυπώνεται λογιστικά στο συνολικό ποσό των 37.278.672,79 και για τα κτίρια στο συνολικό ποσό των 11.297.691,40.

Η Π.Ε. Αχαΐας, ως διάδοχος της καταργημένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης διαθέτει οικόπεδο στο Κοτρώνι Πατρών επιφάνειας 923,38m2, αγοράσθηκε το έτος 2007, σύμφωνα με την απόφαση 74/2007 του Νομαρχιακού Συμβουλίου με σκοπό την ενσωμάτωση σε ενιαίο χώρο, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην ίδια περιοχή για την ανέγερση του Διοικητηρίου. Έχει ήδη κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από 11-12-2014 χωρίς να έχει ενταχθεί μέχρι σήμερα.