Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου – Εκδήλωση νομικής πληροφόρησης

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 με ώρα έναρξης 5:30 μ.μ., στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου (Αριστείδου 4, ΤΚ 25100), Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης με θέμα: 

«Βασικά σημεία του Ν.4808/2021 & το ισχύον κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα» 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν από τους νομικούς συνεργάτες του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων & Ανέργων οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου ν. 4808/2021 «για την προστασία της εργασίας» και οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Κοινωνικοασφαλιστικό Σύστημα. Θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Η Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης είναι ανοιχτή για το κοινό και αφορά τόσο εργαζόμενους όσο και ανέργους. 

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, 7:30 μ.μ. – 9:00 μ.μ. οι Νομικοί του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα απαντούν δωρεάν σε εξατομικευμένα ερωτήματα που αφορούν Εργασιακά Δικαιώματα όπως συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κ.λπ. και το Κοινωνικοασφαλιστικό όπως συνταξιοδοτικό δικαίωμα, συντάξεις γήρατος, χηρείας, αναπηρίας, απασχόληση συνταξιούχων κ.λπ. 

Για τη διευκόλυνση όλων, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού κατόπιν επικοινωνίας με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου στο τηλέφωνο 2691025100 και ώρες 9:00 έως 13:00. 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».