Εξοικονόμηση ενέργειας με τοποθέτηση ψηφιακών μετρητών κατανάλωσης σε κτίρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στην τελική ευθεία μπαίνει η εγκατάσταση «έξυπνων μετρητών» κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νικόλαος Μπαλαμπάνης υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο για την προμήθεια έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και τη σύνταξη πλάνου ανάπτυξης και τοποθέτησής τους, στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «ESMARTCITY».

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο ESMARTCITY (Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking – Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων), επέλεξε 14 κτίρια – μεταξύ των οποίων και τα τρία Πειραματικά Σχολεία της Πάτρας – τα οποία θα συμμετέχουν στην πιλοτική δράση που αφορά τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος επεσήμανε ότι «το επόμενο χρονικό διάστημα θα αξιολογηθούν και θα αναλυθούν τα μετρούμενα ηλεκτρικά μεγέθη από τα κτίρια ώστε να προκύψουν οι αναγκαίες δράσεις και παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αυτών. Θα εξαχθούν επίσης συμπεράσματα τα οποία θα ληφθούν υπόψη στη δημιουργία της Πράσινης Βίβλου που αφορά την αλλαγή των πολιτικών καινοτομίας για την περιοχή της Μεσογείου».

Ο κ. Μπαλαμπάνης πρόσθεσε ότι «στο πλαίσιο του ESMARTCITY η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη της Πράσινης Βίβλου στην οποία θα περιέχονται προτάσεις πολιτικής και επενδυτικών προτεραιοτήτων για την ενίσχυση της καινοτομίας και για τη βιωσιμότητα του παραδείγματος της έξυπνης πόλης».

Το έργο ESMARTCITY αποβλέπει στην πιλοτική δοκιμή των ιδεών της Έξυπνης Πόλης και περιλαμβάνει πέντε πιλοτικές δράσεις σχετικές με την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων και άλλες τέσσερις που σχετίζονται με τον έξυπνο δημόσιο φωτισμό.

Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων καινοτομίας των πόλεων της περιοχής της Μεσογείου, μέσω της δημιουργίας οικοσυστημάτων καινοτομίας στα οποία συμμετέχουν Πολίτες, Επιχειρήσεις, Ακαδημαϊκοί-Ερευνητές και Δημόσιες Αρχές.