ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: «Ας ξανασκεφτούμε ποιες είμαστε, τι πετύχαμε και για ποιους σκοπούς αγωνιζόμαστε σήμερα»

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Πάτρα το ετήσιο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας , της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.), με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παραρτημάτων Πάτρας, Αιγίου, και Ναυπάκτου και από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ε. του μέλος του Ευαγγελίας (Λίτσα) Γιαννοπούλου.

Στο περιφερειακό συμβούλιο τα 3 παραρτήματα τοποθετήθηκαν με τις εισηγήσεις τους πάνω στο θέμα «Ας ξανασκεφτούμε ποιες είμαστε, τι πετύχαμε και για ποιους σκοπούς αγωνιζόμαστε σήμερα». Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούσαν την ταυτότητα της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας σήμερα, τις διεκδικήσεις του Γυναικείου Κινήματος και της Ε.Γ.Ε. που επιτεύχθηκαν κυρίως σε θεσμικό επίπεδο, τους τρόπους προσέλκυσης και ενεργητικής συμμετοχής κυρίως νέων γυναικών, τον καθορισμό νέων στόχων και διεκδικήσεων, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των γυναικών, καθώς και το ρόλο των γυναικών στην πολιτική και τις τακτικές με τις οποίες θα διεκδικηθούν τα νέα αιτήματα.

Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας «Απόψεις γυναικών για την εργασία, την οικογένεια, την πολιτική, τις μελλοντικές διεκδικήσεις και τη συμμετοχή σε γυναικεία οργάνωση» που διοργανώθηκε από τα ίδια παραρτήματα με δείγμα περίπου 200 γυναικών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που αποτελείται από άνεργες κι εργαζόμενες διαφορετικών ηλικιών και εκπαιδευτικού επιπέδου. Ειδικότερα, με ερωτηματολόγιο συγκεντρώθηκαν στοιχεία για το προφίλ των γυναικών που συμμετείχαν καθώς και οι απόψεις τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας, για το εάν είναι μέλη σωματείων, για το πόσες ώρες εργάζονται, για το εάν γνωρίζουν τα εργασιακά τους δικαιώματα και για το κατά πόσο έχουν αντιμετωπίσει σεξουαλική παρενόχληση. Ερωτώνται ακόμη για το εάν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα βίας, ποιος ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους και το εάν πιστεύουν ότι μπορούν να συνδυάσουν οικογένεια και εργασία. Καλούνται ακόμη να κάνουν γνωστό το τι θα ήθελαν να γίνει από πλευράς Πολιτείας για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής τους, ενώ ερωτώνται για το ρόλο των γυναικών στην πολιτική και τις γυναικείες οργανώσεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα (ανεπεξέργαστα ακόμη) αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι ενώ υπάρχουν αλλαγές στις συνειδήσεις των γυναικών υπέρ της ισότητας, η ισότητα δεν έχει επιτευχθεί στην πράξη. Δηλώνουν ότι είναι δίκαιο να υπάρχει ίσος καταμερισμός εργασίας στο ζευγάρι αλλά στην πράξη σε καθημερινό επίπεδο οι ίδιες επωμίζονται όλες τις εργασίες του σπιτιού, ανεξάρτητα από την εκπαίδευση ή την εργασία που κάνουν. Παράλληλα ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών (περίπου μία στις τέσσερις) δηλώνει ότι έχει υποστεί βία (οποιασδήποτε μορφής) κάποια στιγμή από το σύντροφό της. Δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα είναι η εργασιακή ανασφάλεια κι ο κίνδυνος της ανεργίας, οι χαμηλοί μισθοί και οι πολλές ώρες εργασίας, η εκμετάλλευση από τους εργοδότες σε θέματα ωραρίου, αδειών, ανασφάλιστης εργασίας και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου ενώ ένα μικρό ποσοστό δηλώνει σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Ο συνδυασμός οικογενειακής και εργασιακής ζωής, αποτελεί ένα δύσκολο έργο για τις περισσότερες εργαζόμενες που στηρίζονται περισσότερο στις δυνάμεις τους. Οι δημόσιες κοινωνικές υποδομές φύλαξης παιδιών δεν επαρκούν, ενώ υπάρχει πρόβλημα φύλαξης των παιδιών σχολικής ηλικίας όταν κλείνουν τα σχολεία. Οι περισσότερες εργαζόμενες δεν είναι γραμμένες στο σωματείο τους, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων δεν γνωρίζουν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Όλες σχεδόν απαντούν ότι η πολιτική ταιριάζει και στις γυναίκες κι ότι το ποσοστό συμμετοχής γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι μικρό. Δηλώνουν δε ότι ψηφίζουν γυναίκες με κριτήριο την πολιτική τους άποψη και το δυναμισμό τους. Όσον αφορά τις προτάσεις τους για μελλοντικές διεκδικήσεις, προτείνουν στην Ε.Γ.Ε. να ασχοληθεί με διεκδικήσεις που αφορούν κατά προτεραιότητα: τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία, την ίση μεταχείριση, την προστασία της μητρότητας, το συνδυασμό εργασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων , την αύξηση των κοινωνικών δομών φύλαξης παιδιών, πρωτοβουλίες για να βρεθούν δουλειές. Επίσης την υποστήριξη της κακοποιημένης γυναίκας και την αντιμετώπιση της βίας εναντίον των γυναικών. Ακόμη την αύξηση των γυναικών στο Κοινοβούλιο. Τέλος οι περισσότερες δείχνουν ενδιαφέρον να γνωρίσουν την Ε.Γ.Ε. και να γίνουν μέλη της.

Με δεδομένο ότι τα ευρήματα αυτά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικά, αφού καταγράφουν σε πραγματικό επίπεδο τις ανάγκες και διεκδικήσεις των γυναικών, μετά την ολοκληρωμένη επεξεργασία της έρευνας θα εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα που θα αποτελέσουν σημαντικό «εργαλείο» για τις μελλοντικές διεκδικήσεις της Ε.Γ.Ε.  Ακόμη, τα τελικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτά   θα παρουσιαστούν τον Οκτώβριο στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, που φέτος θα φιλοξενηθεί από το τοπικό παράρτημα στην Κω.

 

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΤΡΑΣ, ΑΙΓΙΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ