Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Νοσοκομείο Αιγίου

Η Νοσηλευτική  Υπηρεσία  του  Νοσοκομείου  Ανατολικής Αχαΐας  – Ο.Μ. Αιγίου διοργανώνει  το  Σάββατο  18  Μαρτίου  2023  εκπαιδευτικό  σεμινάριο  στο  χώρο  του Νοσοκομείου  στη  Βασική  Καρδιοαναπνευστική  Αναζωογόνηση (BLS)  και στον Αυτόματο  Εξωτερικό  Απινιδωτή  (AED).  Το  σεμινάριο  πιστοποιείται  από  την  ΕΕΚΑΕ  και το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  Αναζωογόνησης  (European Resuscitation Council-ERC)   με διάρκεια  τρία  έτη,  είναι  προσαρμοσμένο  για  τον  COVID-19  και  λαμβάνονται  όλα  τα μέτρα  προφύλαξης  για  τον  συγχρωτισμό  σε  κλειστούς  χώρους.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων BLS/AED  Provider  του  ERC, πιστοποιημένοι  εκπαιδευτές (και από τη Νοσηλευτική μας Μονάδα) θα καθοδηγήσουν και θα στηρίξουν στη διαδικασία μάθησης  της  υποστήριξης  της  κυκλοφορίας  και  της  αναπνοής  ενός  θύματος  καρδιακής  ανακοπής  με  απλά  μέσα  μέχρι  να  έρθει  η  εξειδικευμένη  βοήθεια.  Επιπλέον  πραγματοποιείται  εντατική   εκπαίδευση  στον  Αυτόματο  Εξωτερικό  Απινιδωτή, ώστε  να  μπορεί  να  χορηγηθεί  με  ασφάλεια  η  χορήγηση ηλεκτρικού  ρεύματος (Απινίδωση).  Επιπλέον  οι  εκπαιδευόμενοι  διδάσκονται  τη  θέση  ανάνηψης  και  την αντιμετώπιση  της  πνιγμονής.

Το  σεμινάριο  θα  πραγματοποιηθεί  σε  χώρους  του  Νοσοκομείου  και   σε πρώτη φάση θα  εκπαιδευτούν  20  εργαζόμενοι  της  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας.  Με  τη  στήριξη  του Διοικητή  του  Νοσοκομείου  θα  συνεχιστεί  ο  προγραμματισμός  και άλλων εκπαιδευτικών  σεμιναρίων  το επόμενο χρονικό διάστημα.