Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου

Οι μαθητές τoυ 4oυ Δημοτικού Σχολείου Αιγίου είχαν τη χαρά να παρακολουθήσουν την Παρασκευή 15-12-2023 προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης από την Ψωμαθιανού Αλεξάνδρα, ψυχολόγος του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Οι μαθητές της πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξης επεξεργάστηκαν το θέμα «Ασφαλή όρια του Σώματος» ενώ οι μαθητές της Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης τάξης ασχολήθηκαν με το θέμα “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” Μέσα από τη βιωματική δράση «Ασφαλή όρια του Σώματος» εξερευνήθηκαν τα προσωπικά όρια , το τι επιτρέπω και τι όχι στο σώμα μου, ενώ δόθηκε έμφαση στην ιδιωτικότητα χώρου, χρόνου και σώματος.

Επιπλέον οι μαθητές αντιλήφθηκαν χρήσιμους κανόνες και έννοιες προστασίας του εαυτού ,όπως ο κανόνας του εσώρουχου και η έννοια της συναίνεσης. Μέσα από τη βιωματική δραστηριότητα “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” οι μαθητές κατανόησαν τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο, τι πρέπει να προσέχουν, πώς να προστατεύονται και σε ποιους πρέπει να απευθύνονται και να ενημερώνουν όταν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες. Το πρόγραμμα διήρκησε 6 ώρες.