Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου σε Κυβέρνηση: “Είναι απαράδεκτο να μην μεριμνάτε τουλάχιστον έστω και για τα ελάχιστα που μας υποσχεθήκατε”

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου

ΑΝΑΦΟΡΑ  Του Ν.Π.Δ.Δ  με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου», εδρεύοντος στο Αίγιο, οδός Κορίνθου και Θέμιδος αριθ.1, νομίμως εκπροσωπουμένου

ΠΡΟΣ

  • τον Πρωθυπουργό
  • τον Υπουργό Οικονομικών
  • τον Υπουργό Ανάπτυξης
  • τον Υπουργό Εργασίας
  • τον Υπουργό Δικαιοσύνης

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην ελληνική έννομη τάξη  υπάρχει και μια κατηγορία επαγγελματιών την οποία προφανώς είτε έχετε ξεχάσει είτε έχετε επιλησμονήσει.

Είναι αυτοί  των οποίων η εργασία έπαψε καθ’ ολοκληρίαν από Αρχές Μαρτίου 2020 με σχετικές ΚΥΑ και οι οποίοι πάντοτε αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο βάρος των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Είναι αυτοί που καταβάλλουν εδώ και δέκα έτη επίδομα υπέρ του ΟΑΕΔ όντας αλληλέγγυοι ως προς τις επιδιώξεις του κράτους για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενεστέρων.

Σήμερα 16-04-2020 ,παραμονές του Πάσχα, καταφέρατε, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, να υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι και οι οικογένειές τους οι οποίοι δεν έχουν λάβει την παραμικρή οικονομική ενίσχυση και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσής τους.

Αναφερόμαστε όπως έχετε καταλάβει στον κλάδο των δικηγόρων των οποίων ο εμπαιγμός και η απαξίωση εκ μέρους σας δεν έχει ανάλογο προηγούμενο σε καμία χώρα που πλήττεται από τον ιο COVID 19. Ακόμα και η επινόηση σας με το πρόσχημα της τηλεκατάρτισης να επιδοτηθούν οι συνάδελφοί μας μέχρι σήμερα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ανακόλουθη με τα υφ’ υμών υπεσχημένα καθ’ όσον οι πανηγυρικές δηλώσεις των συναρμοδίων υπουργών περί επιδότησης όλων των δικηγόρων μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη διαψεύδονται από τη σχετική διάταξη που προβλέπει τμηματική καταβολή ακόμα και του αρχικού ποσού των 400,00 ευρώ. Προϋπόθεση δε για τη λήψη του υπολοίπου ποσού που από τέλος Απριλίου η καταβολή του μετετέθη έως και μέσα Ιουνίου είναι η παρακολούθηση του προγράμματος που όπως μας έχει καταγγελθεί, πέρα από την ποιότητα των παρεχομένων καταρτίσεων η οποία υποτιμά τη νοημοσύνη μας, υφίσταται πολύ μεγάλη δυσλειτουργία (μη δυνατότητα σύνδεσης, απώλεια ωρών παρακολούθησης κλπ τεχνικές αστοχίες) , γεγονός απαράδεκτο και για το οποίο φέρετε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Η προϋπόθεση καταβολής 200,00 ευρώ για να επιμορφωθούμε σε προγράμματα μορφής «πώς να αποκαλούμε κάποιον» ή «πώς να βάζουμε τα σημεία στίξης» είναι σαφέστατο δείγμα απαξίωσης του δικηγορικού λειτουργήματος και της οντότητός μας ως δικηγόρων.

Είναι απαράδεκτο να έχει δείξει μέριμνα για όλους τους κλάδους, ακόμα και γι αυτούς που δεν έχουν πληγεί  τόσο άμεσα όσο ο δικός μας κλάδος και να μην μεριμνάτε τουλάχιστον έστω και για τα ελάχιστα που μας υποσχεθήκατε.

Επί τη βάσει των ανωτέρω σας καλούμε άμεσα να καταβάλετε τις παροχές που υποσχεθήκατε σε όλους τους δικηγόρους. Η υπομονή μας έχει πλέον εξαντληθεί. Επιτέλους σεβαστείτε μας ιδίως στη δυσχερέστατη για το σύνολο των συναδέλφων διαμορφωθείσα κατάσταση. Υπάρχουμε και εμείς και ομιλούμε για ανθρώπους…

Εκ του Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μπέσκος