Διασυνοριακές Β2Β συναντήσεις στο Αίγιο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Ο Δήμος Αιγιαλείας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου F.A.M.E. ROADFood Art Movement EnergyTheRoad to Country Experience, προσκαλεί τις επιχειρήσεις της Αιγιαλείας να συμμετέχουν στις διασυνοριακέςΒ2Β συναντήσεις με επιχειρήσεις της Ιταλίας που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης».

Στόχος των Β2Β συναντήσεων είναι η δια ζώσης επαφή παραγωγών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών που ανήκουν (ενδεικτικά) στους κλάδους αγροδιατροφής – εστίασης – αναψυχής  και έχουν ως στόχο την δικτύωση και συνεργασία επ’ αμοιβαίο όφελος.

Δεδομένου ότι οι συναντήσεις απαιτούν συνεννόηση και σχετικό προγραμματισμό, οι επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου και να την αποστείλουν στα παρακάτω mail:

xchristia@aigialeia.gov.gr , Χρυσούλα Χρηστιά, τηλ: 26913 60809 (Δήμος Αιγιαλείας)

ggv@etam.gr , Γιάννα Βλαχάκη, τηλ.: 2810 361242 (ΕΤΑΜ Α.Ε.)

Η Αίτηση διατίθεται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://aigialeia.eu/wp-content/uploads/2022/10/%CE%922%CE%92-%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-.pdf.

 

Το έργο F.A.M.E. ROAD εστιάζει στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας με βάση τους τέσσερις πυλώνες F.A.M.E. (Food, Art, Movement, Energy) δηλαδή Τοπικά Προϊόντα Aγροδιατροφικού Tομέα, Τέχνη-Πολιτισμός, Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινη Ενέργεια. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο https://fameroad.eu/