Σε Διαβούλευση το προσχέδιο Κανονιστικής Πράξης Ζωήλατων Οχημάτων Δήμου Αιγιάλειας

Σε διαβούλευση εισάγεται το προσχέδιο κανονιστικής πράξης Ζωήλατων Οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 29 Ιουνίου 2020 έως και 1 Ιουλίου 2020.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, αρχικά, να λάβει γνώση για το περιεχόμενο της κανονιστικής πράξης Ζωήλατων Οχημάτων, ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Δήμου www.aigialeia.gov.gr και στη συνέχεια, να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά (email: ktzifa@aigialeia.gov.gr), το αργότερο μέχρι την 1/7/ 2020 και ώρα 15:00.