ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αιγιάλειας: Αναλυτικά οι σταυροί προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι στις εσωκομματικές εκλογές

25 ήταν συνολικά τα υποψήφια µέλη που έλαβαν μέρος στις εσωκομματικές εκλογές της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Ν.Δ. Αιγιάλειας και με τους τρεις υποψήφιους Προέδρους.

Οι σταυροί προτίμησης που έλαβαν έχουν ως εξής:

1) Μαρινόπουλος ∆ηµήτριος 881

2) Πίκουλα Ελισσάβετ 576

3) ∆ούκας ∆ηµήτριος 574

4) Μεντζελόπουλος Ιωάννης 545

5) Παναγοπούλου Αρχοντούλα 512

6) Φιλέρη Κων/να 485

7) Γκιώνης Γεώργιος 434

8) ∆εληγεωργόπουλος Φίλιππος 385

9) Σακελλαρόπουλος Θεοφάνης 357

10) Σακκά Χριστίνα 334

11) Σωτηρόπουλος Φώτιος 329

12) Κοσσαράς Χρήστος 295

13) Γκραικιώτου Τασία 292

14) Τσεκούρας Γρηγόριος 260

15) Σµυρνιώτη Θεώνη 197

16) Γρυλλή Παρασκευή 190

17) Σταυροπούλου Παναγιώτα 174

18) Ασηµακοπούλου Θεοδώρα 135

19) Καραγκούνιας Παναγιώτης 71

20) ∆ηµητρίου Ευγενία 58

21) Κωτσοπούλου Ασηµίνα 49

22) Μπάρκουλας Βασίλειος 47

23) Φώτος Ιωάννης 39

24) Σταµατόπουλος Γεώργιος 35

25) Κέντρος Ιωάννης 21

Το συµβούλιο θα είναι 15µελές και εκλέγονται και οι 6 σύµβουλοι του Βασίλη Σταθακάρου οι: Μαρινόπουλος, Πίκουλα, ∆ούκας, Μεντζελόπουλος, Παναγοπούλου και Φιλέρη, συν τον Πρόεδρο.

Πέντε είναι οι σύμβουλοι του Φάνη Ραμπαβίλα που εκλέγονται: Γιώργος Γκιώνης, Φάνης Σακελλαρόπουλος, Σωτηρόπουλος Φώτης, Σακκά Χριστίνα και Κοσσαράς Χρήστος.

Τρεις σύμβουλοι του Γιώργου Παναγιωτόπουλου εκλέγονται και είναι: ∆εληγεωργόπουλος Φίλιππος, Γκραικιώτη  Τασία και Τσεκούρας Γρηγόρης.

Στο συµβούλιο συµµετέχουν και οι υποψήφιοι Πρόεδροι που δεν εκλέχτηκαν Φάνης Ραµπαβίλας και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, χωρίς όµως να έχουν δικαίωµα ψήφου.

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ