ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ -Δήλωση Γιώργου Ντίνου στον “Τ”- Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός, το νέο τεχνικό πρόγραμμα και ο κανονισμός άρδευσης

Την π. Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, συνεδρίασε το νέο ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, όπου εγκρίθηκαν ο προϋπολογισµός, το τεχνικό πρόγραµµα και ο κανονισµός άρδευσης για το 2024. 

Τα µέλη ψήφισαν οµόφωνα πλην των δηµοτικών συµβούλων της παρατάξης Γούτου, Κυριακόπουλος και Νιγιάννης.  Οι αυξήσεις αφορούν για την ύδρευση από 8% έως 12% και για την άρδευση από 20% έως 22%. Η δηµοτική αρχή προχώρησε στις εν λόγω αυξήσεις, λόγω και του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας µετά και τη λήξη της σύµβασης µε την εταιρεία «Φυσικό Αέριο Αττικής Α.Ε.».

Γιώργος Ντίνος στον “Τ”:  “Η ∆ΕΥΑ µετά από µια περίοδο µειώσεων εντός της προηγούµενης τετραετίας σε ποσοστό 15 – 20% προχώρησε σε αυξήσεις του τιµολογίου της από 5 έως 7% – Οι αυξήσεις  αυτές, είναι οι ελάχιστες δυνατές για τους δηµότες µας, γνωρίζοντας την δύσκολη πραγµατικότητα της καθηµερινότητάς τους”

‘Οπως ανέφερε  ο αντιπρόεδρος της ∆ΕΥΑ κ. Γιώργος Ντίνος αυτό που θα πληρώσει ο δηµότης επιπλέον είναι από 8 έως 25 ευρώ το χρόνο. Yπενθυµίζουµε ότι επίκεινται η συγχώνευση της ∆ΕΥΑ στα πλαίσια του σχεδίου «Καλλικράτης» για τις ∆ΕΥΑ.

Μιλώντας στον “Τ” ο κ. Ντίνος ανέφερε:

– ” Ψηφίστηκε οµόφωνα ο προϋπολογισµός της ∆ΕΥΑ για το έτος 2024 καθώς και το τεχνικό πρόγραµµα, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλα τα χρηµατοδοτούµενα και προς εκτέλεση έργα για το έτος 2024.

Το κύριο βάρος του προϋπολογισµού στο σκέλος των εξόδων αφορά συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης, τα έξοδα λειτουργίας –& συντήρησης του βιολογικού καθαρισµού, καθώς και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι λογαριασµοί ηλεκτρικής ενέργειας  που έχουν εκδοθεί από τον Οκτώβριο του 2023, όπου έληξε η τριετής σύµβαση µε την εταιρεία “Φυσικό αέριο” Αττικής, έχουν επιβάρυνση σε ποσοστό 100%.

Με βάση τα ανωτέρω η ∆ΕΥΑ µετά από µια περίοδο µειώσεων εντός της προηγούµενης τετραετίας σε ποσοστό 15 – 20% προχώρησε σε αυξήσεις του τιµολογίου της σε ποσοστό από 5 έως 7%, προκειµένου να καλύψει µόνο ένα µέρος των εξόδων της από την αύξηση της ενέργειας και των υπολοίπων υπηρεσιών. Και επιλέξαµε ως δηµοτική αρχή, να µην µετακυλήσουµε το συνολικό κόστος των εξόδων περίπου 2 εκ. ευρώ στους καταναλωτές, αλλά να προχωρήσουµε σε περιστολή δαπανών  και εξ ορθολογισµό των υπηρεσιών, ώστε οι αυξήσεις να είναι οι ελάχιστες δυνατές για τους δηµότες µας, γνωρίζοντας την δύσκολη πραγµατικότητα της καθηµερινότητάς τους.

Ψηφίστηκε επιτέλους ο κανονισµός άρδευσης που είναι το εργαλείο που λύνει ζητήµατα και καθορίζει ενιαία την λειτουργία της άρδευσης, σε όλο τον δήµο Αιγιαλείας.

∆ιότι και εδώ είχαµε ένα ακόµη παράδοξο να µην ψηφίζεται επί τέσσερα χρόνια ο κανονισµός άρδευσης από την προηγούµενη αντιπολίτευση του δήµου, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να µπουν ενιαίοι κανόνες στα ζητήµατα της άρδευσης.

Η ∆ΕΥΑ προχωρά την δυναµική της πορεία και εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να την διατηρήσουµε υγιή επιχείρηση που θα παράγει έργο και θα επιλύει άµεσα τα προβλήµατα, προς όφελος των καταναλωτών του δήµου µας”. 

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Από την εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”

 

“Αιγιάλεια Μαζί για το Αύριο”: “Η Αιγιάλεια έφθασε να έχει το πιο ακριβό τιμολόγιο στην Ελλάδα !!!”