ΔΕΥΑ Αιγιάλειας: Νομιμοποιήστε τις παράνομες παροχές νερού, αλλιώς πρόστιμο

Καλούνται οι καταναλωτές των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού , Συμπολιτείας , Ερινεού οι οποίοι :

  • Έχουν παροχή ύδρευσης χωρίς καμία σύμβαση με τον πρώην Δήμο τους
  • Έχουν παροχή ύδρευσης χωρίς υδρόμετρο

να προσέλθουν έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας να νομιμοποιήσουν τις παροχές τους.

Διαφορετικά θα εφαρμοσθεί αυστηρά ο Κανονισμός της ΔΕΥΑ που προβλέπει αποκοπή των παράνομων παροχών και επιβολή προστίμου.