Δεν θα γίνουν παρελάσεις σήμερα 25η Μαρτίου – Διαδικτυακό κάλεσμα

25η Μαρτίου 2020 σήμερα και δεν θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις σε όλη τη χώρα λόγω του κορωνοϊού, όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και πολύ καιρό. 

Στο ∆ήµο Αιγιάλειας, ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος θα μεταβεί στις 11.30 στο Ηρώο στα Ψηλαλώνια και θα καταθέσει στεφάνι προς τιµήν της εθνικής επετείου της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του ∆ήµου Αιγιαλείας και σήμερα να τηρήσουν τα προβλεπόµενα  «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνη-τικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του»  και να παραµείνουν στις οικίες τους.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ

Οι παρελάσεις δεν θα γίνουν όµως αυτή  την περίοδο έχει ξεκινήσει µέσω διαδικτύου (facebook)  κάλεσµα προς όλους τους ΄Ελληνες µε αφορµή και τα όσα συµβαίνουν στον  Έβρο, που τους προτρέπει τα εξής: «25/3/2020, ώρα 12 το µεσηµέρι. Να γίνει κάλεσµα ξανά. Τον εθνικό µας ύµνο. ΄Ολη η Ελλάδα στα µπαλκόνια. Την ώρα που θα γινόταν η παρέλαση (ώρα 12 µ.). Να ακουστεί έως τον ΄Εβρο. Δεν φοβόµαστε κανέναν. Έχουµε µεγάλη ιστορία πίσω µας. Τη σηµαία µας όλοι έξω στο µπαλκόνι. ΄Εχουµε την πιο ευλογηµένη χώρα. Κάντε το κάλεσµα να ακουστούµε έως τα απέραντα του κόσµου. Η Ελλάδα περνάει κι άλλη δοκιµασία. Αλλά ο ΄Ελληνας δεν έσκυψε ποτέ το κεφάλι σε κανέναν».

Η ΑΙΓΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 1821

Το όραµα της Λευτεριάς

Ήρθε η µέρα που ο ραγιάς δε σκύβει το κεφάλι

κι υπέρλαµπρο της Λευτεριάς τ’ όραµα, ξεπροβάλλει.

Τα γιαταγάνια αστράψανε σε λόγγους και λαγκάδια

κι οι λάµψεις τους σκορπίσανε µαύρης σκλαβιάς σκοτάδια.

Το ράσο µες τις εκκλησιές άγιου παπά το χέρι

µε του “Θεού υπογραφή” πετά η ψυχή ξεφτέρι.

Νίκης παιάνες γιόµισαν των ουρανών τα πλάτη,

λάµπουν µορφές που πίκρανε των οδυρµών τ’ αλάτι.

∆αφνόφυλλα, σµερτιάς κλαδιά, τη ∆όξα στεφανώνουν

της αντρειοσύνης σταυραετοί φτερούγες ξεδιπλώνουν.

Του γένους η άγια Ανάσταση τους τάφους αναδεύει

κι η Λευτεριά σ’ ολόφωτους δρόµους πλατειούς οδεύει.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ