Δήμος Αιγιάλειας: Πρόσληψη τριάντα ατόμων για ΚΔΑΠ και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Παναγιώτης Ανδριόπουλος: «Με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια στελεχώνουμε τις δομές του ΝΠΔΔ Πολιτισμός, Παιδεία,  Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία του Δήμου μας»

Στην πρόσληψη τριάντα ατόμων µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής & πλήρους απασχόλησης που θα στελεχώσουν τα Κ∆ΑΠ, τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και τους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς προχωρά το Νομικό Πρόσωπο «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία» του Δήμου Αιγιαλείας.

Με καταγεγραμμένες τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ο πρόεδρος Παναγιώτης Ανδριόπουλος εισηγήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. το μεσημέρι της Δευτέρας  22/6/2020, τον αριθμό και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν οι προσλήψεις τονίζοντας την απόλυτη διαφάνεια και τα αξιοκρατικά κριτήρια βάσει των οποίων η παρούσα διοίκηση θα προχωρήσει στην στελέχωση των δομών του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία».

«Στη κατεύθυνση της σημερινής δημοτικής αρχής όσον αφορά στη διαχείριση όλων των δομών και έργων στο δήμο μας, η διοίκηση του ΝΠΔΔ βάζει τέλος στο καθεστώς που μέχρι σήμερα ίσχυε για τους εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ και τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς αρμοδιότητάς μας. Συγκεκριμένα, μέχρι τώρα το ΝΠΔΔ υλοποιεί το πρόγραμμα με προσωπικό που απασχολείται με τίτλους κτίσης και πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, με διάρκεια έως ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος» ανέφερε επίσης ο κ΄.Ανδριόπουλος.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, ομόφωνα το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ενέκρινε την πρόσληψη  τριάντα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» με την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης ΣΟΧ και την αποστολή της για έγκριση στο ΑΣΕΠ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον κάτωθι αριθμό ατόμων ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική βαθμίδα:

Κωδικός

Θέσης

Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών «Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

— Κ∆ΑΠ)

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

7
102 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών «Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

— Κ∆ΑΠ)

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

3
103 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση της δομής «Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ)

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
  

 

       104

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών «Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

— Κ∆ΑΠ)

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ/

ΤΡΙΩΝ

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
  

 

       105

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών «Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

— Κ∆ΑΠ)

ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
      106 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση της δομής «Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ)

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΛΟΓΩΝ

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
      107 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών «Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

— Κ∆ΑΠ)

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος προγράμματος

1
      108 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών «Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

— Κ∆ΑΠ)

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
      109 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών «Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

— Κ∆ΑΠ)

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
       110 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών «Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

— Κ∆ΑΠ)

ΤΕ ΛΟΓΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
      111 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών «Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

— Κ∆ΑΠ)

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
      112 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών « Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών»

ΤΕ ΒΡΕΦΟ-ΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

(µε Πλήρη  Απασχόληση)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

4
       113 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών «Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

— Κ∆ΑΠ)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟ-ΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
       114 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση της δομής «Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟ-ΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

(µε Μερική Απασχόληση 

4 ωρών)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
       115 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών « Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών»

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟ-ΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

(µε Πλήρη  Απασχόληση)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
       116 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών « Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών»

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

(µε Πλήρη  Απασχόληση)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2
       117 ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

(Για τη στελέχωση των δομών « Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών»

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

(µε Πλήρη  Απασχόληση)

Έως ένα(1) έτος από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης µε

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2