Δήλωση Φωτήλα για τον αριθμό των εισακτέων στο τμήμα της Φυσικοθεραπείας Αιγίου

Η πρόβλεψη για 170 νέους εισακτέους στο τμήμα της Φυσικοθεραπείας του Αιγίου ήταν το αποτέλεσμα της διαρκούς και εκτεταμένης προσπάθειας που κατέβαλα από κοινού με την τοπική αυτοδιοίκηση  για την περαιτέρω ενίσχυσή του. Όπως έχω τονίσει και κατά το παρελθόν βασική επιδίωξη μου είναι η αναβάθμιση του περιφερειακού τμήματος του Παν/μιου Πατρών και συγκεκριμένα στο Αίγιο. Ευχαριστώ το Υπουργείο Παιδείας για την συνεργασία και την συμβολή του στις ανάγκες τόσο της εκπαίδευσης όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Το Αίγιο αναμένει τους νέους φοιτητές στο τμήμα Φυσικοθεραπείας το οποίο λόγω της παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης παραμένει στις κορυφαίες επιλογές των υποψηφίων.

.