Δήλωση Μπονάνου για την Παγκόσμια Μέρα Νεφρού

Η δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου έχει ως Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού  με στόχο να αυξηθεί η ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των νεφρικών νοσημάτων.

Το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από χρόνια Νεφρική Νόσο, ενώ πάνω από 2.000.000 άνθρωποι στον κόσμο βρίσκονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας ή έχουν λάβει νεφρικό μόσχευμα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας και αρμόδιος για θέματα δημόσιας υγείας  Χαράλαμπος Μπονάνος με αφορμή την ημέρα αυτή σημειώνει: «Η χρόνια νεφρική νόσος συχνά αποτελεί μία «σιωπηλή» νόσο , χωρίς φανερά συμπτώματα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εύκολη διάγνωση και για το λόγο αυτό η υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, οι προληπτικές εξετάσεις με σκοπό την  πρώιμη διάγνωση, η προώθηση της δωρεάς των οργάνων  και η εξασφάλιση της άριστης περίθαλψης για όλους αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την  πρόληψη κάποιου νεφρικού νοσήματος, και την προαγωγή της υγείας των νεφρών.»