Γούτος – Καλογερόπουλος οι δύο “μονομάχοι” του β΄ γύρου

Συνολικά Αποτελέσματα στo Δήμο Αιγιάλειας

σε 136 από 139 Εκλογικά Τμήματα

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
51.393 31.398 61,09% 1.162 3,70% 363 1,16% 29.873 95,14%

Συνολικά Αποτελέσματα στoν Δήμο

Συνδυασμός Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ ΓΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10.013 33,52%
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.778 29,38%
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΨΥΧΡΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5.899 19,75%
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.868 9,60%
ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1.199 4,01%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.116 3,74%