Γιώργος Ντίνoς: “H κλιματική αλλαγή μας επηρεάζει όλους – Το διυλιστήριο του Σελινούντα είναι ένα πολύ μεγάλο και εμβληματικό έργο για την Αιγιάλεια”

Ο φετινός χειµώνας που διανύουµε είναι δύσκολος, καθώς η ανοµβρία συνεχίζεται και τα αποθέµατα νερού για το καλοκαίρι προβληµατίζουν και το ∆ήµο Αιγιάλειας. 

Η ανησυχία είναι διάχυτη κι εντεινόµενη, καθώς η φθινοπωρινή αλλά και η χειµερινή σεζόν ήταν µια κακή χρονιά υδρογεωλογικά για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, το φαινόµενο της παρατεταµένης ανοµβρίας είναι ολοένα και συχνότερο, µε αποτέλεσµα να έχουν επηρεαστεί οι υδροφόροι ορίζοντες. Τα µηνύµατα είναι ανησυχητικά, καθώς δεν υπάρχουν, ούτε βροχοπτώσεις, ούτε χιονοπτώσεις ώστε να εξασφαλιστούν αποθέµατα νερού.

Το επερχόµενο καλοκαίρι θα είναι απαιτητικό κι αν δεν γίνει λελογισµένη χρήση, θα φτάσουµε να πούµε το… νερό – νεράκι!  Όλοι µιλούν για µια χρονιά ανοµβρίας, καθώς η κλιµατική αλλαγή έχει δηµιουργήσει ευάλωτες και ευµετάβλητες καταστάσεις, κάτι που σηµαίνει ότι η προσήλωσή µας στην οικονοµία του νερού πρέπει να είναι σταθερή.

Η ανοµβρία που επικρατεί στη χώρα και η επάρκεια του νερού προβληµατίζει και το δικό µας ∆ήµο, µε τη ∆ΕΥΑ Αιγιαλείας να µεριµνά για τη σωστή αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

Ο Αντιπρόεδρος της ∆ΕΥΑ Αιγιάλειας κ. Γιώργος Ντίνος απαντώντας σε ερωτήσεις του «Τ», τονίζει ότι η κλιµατική αλλαγή είναι εµφανείς και στο ∆ήµο µας και γι’ αυτό η ∆ΕΥΑ συντάσσει νέες µελέτες και λαµβάνει προληπτικά µέτρα ώστε να µην τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Η κατασκευή έργων µικρής κλίµακας που θα αποτελούν ταµιευτήρες ύδατος είναι µερικές από τις λύσεις για να µην αντιµετωπίσουµε προβλήµατα στο µέλλον. 

Ωστόσο έργο πνοής αποτελεί η κατασκευή του διυλιστηρίου αξιοποίησης των νερών του Σελινούνται που αναµένεται η κατάθεση προσφορών µέσα στο Μάρτιο και µετά στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις η έναρξη των εργασιών αναµένεται µέχρι αρχές καλοκαιριού, αλλιώς το έργο θα καθυστερήσει µέχρι την εκδίκαση των ενστάσεων.

Φυσικά όλοι ευχόµαστε το έργο να µπει σε τροχιά υλοποίησης µιας και αποτελεί ένα από πιο εµβληµατικά έργα της χώρας και θα λύσει πολλά και χρόνια προβλήµατα στην περιοχή µας.

ΕΡ.: Ο «στεγνός» υδρολογικά χειµώνας που διανύουµε βάζει δύσκολα στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπέµποντας SOS για το επόµενο διάστηµα σχετικά µε την επάρκεια νερού. Για το δικό µας δήµο ποιες είναι οι προβλέψεις σχετικά µε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων τόσο για την ύδρευση όσο για την άρδευση; Υπάρχει επάρκεια νερού;

ΑΠ.: Είναι αλήθεια ότι διανύουµε µια περίοδο παρατεταµένης ανοµβρίας ή λίγων βροχοπτώσεων που σε καµία περίπτωση δεν αναπληρώνουν την ποσότητα του νερού που αντλείται από τον υδροφόρο ορίζοντα.

Το κυριότερο είναι ότι βρισκόµαστε στο τέλος της χειµερινής περιόδου και δεν έχουµε σοβαρές χιονοπτώσεις που εµπλουτίζουν ουσιαστικά τον υδροφόρο ορίζοντα και γεµίζουν τους ταµιευτήρες νερού. Είναι σίγουρο ότι αυτές οι επιπτώσεις µας αφορούν όλους και καλούµαστε να λάβουµε µέτρα για να αντιµετωπίσουµε αυτή την πραγµατικότητα. Θέλω να είµαι απόλυτα ειλικρινής για την επάρκεια νερού στον δήµο µας, τόσο για την ύδρευση όσο για την άρδευση.

Όπως είπα η κλιµατική αλλαγή µας επηρεάζει όλους και ως ∆ΕΥΑ λαµβάνουµε µέτρα ώστε οι επιπτώσεις να είναι οι µικρότερες δυνατές. Βρίσκουµε εναλλακτικές λύσεις, όπως καλλιέργεια πηγών, εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα την χειµερινή περίοδο από υπερχειλίσεις δεξαµενών ή υδάτων που δεν χρησιµοποιούνται την περίοδο αυτή για άρδευση. Προχωράµε στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων µε την οργάνωση της άρδευσης µε κλειστό κύκλωµα, ώστε να αποφεύγετε η άσκοπη υπερκατανάλωση νερού.

Συντάσσουµε νέες µελέτες καλύτερης αξιοποίησης των υδάτινων πόρων µε έργα διαχρονικού χαρακτήρα, για να µην είναι ορατές οι επιπτώσεις στον δήµο µας.

ΕΡ.: Η αξιοποίηση των νερών του Σελινούντα, ένα από τα πιο εµβληµατικά έργα της χώρας, που µάλιστα επισηµοποιήθηκε µε την παρουσία του κ. Πέτσα στην Αιγιάλεια, σε τι φάση υλοποίησης βρίσκεται και ποιο το χρονοδιάγραµµα του έργου; Θα εξασφαλίσει το έργο αυτό επάρκεια νερού για πολλά χρόνια στην Αιγιάλεια;

ΑΠ.: Το διυλιστήριο του Σελινούντα είναι ένα πολύ µεγάλο και εµβληµατικό έργο για την Αιγιάλεια και από τα πιο σπουδαία έργα ύδρευσης πανελλαδικά.

Η χρηµατοδότηση του έργου µε 22 εκ € από το Υπουργείο Εσωτερικών, δείχνει ακριβώς αυτό, διότι είναι από τα λίγα έργα ανάλογης χρηµατοδότησης σε σχέση µε το µέγεθος του δήµου σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά αποτελεί µια µεγάλη επιτυχία της δηµοτικής αρχής και της ∆ΕΥΑ Αιγιαλείας που σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, κατόρθωσε και υπέβαλε ολοκληρωµένη µελέτη η οποία εντάχθηκε και χρηµατοδοτήθηκε.

Το έργο αυτό θα λύσει προβλήµατα ετών για πάρα πολλούς λόγους που επιγραµµατικά αναφέρω:

Tην κατασκευή διυλιστηρίου που εγγυάται την ποιότητα νερού στους καταναλωτές.

Την αναστολή λειτουργίας πάρα πολλών γεωτρήσεων που ουσιαστικά θα µειώσουν το κόστος λειτουργίας της ∆ΕΥΑ και θα µπορεί ταυτόχρονα να το επιστρέψει στους καταναλωτές µε νέα έργα υποδοµής και µείωση του τιµολογίου.

Την κατασκευή ενός νέου δικτύου ύδρευσης 30 περίπου χιλιοµέτρων.

  Με αυτό το έργο θα εξασφαλιστεί η ποσότητα αλλά και η ποιότητα του πόσιµου ύδατος για τα επόµενα χρόνια στα δύο τρίτα περίπου της Αιγιάλειας. 

Κινηθήκαµε πολύ γρήγορα, έχουν ήδη συνταχθεί τα τεύχη και το έργο βρίσκεται στο στάδιο της δηµοπράτησης και εντός του επόµενου χρονικού διαστήµατος θα έχουµε ανάδοχο για την κατασκευή του έργου.

ΕΡ.: Με βάση τα στοιχεία που έχετε από προηγούµενα έτη ως Αντιπρόεδρος στη ∆ΕΥΑ, έχετε διαπιστώσει συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής και στο ∆ήµο µας;

ΑΠ.:∆υστυχώς οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής είναι πολλές και εµφανείς πλέον. ∆εν είναι µόνο η φετινή περίοδος ανοµβρίας, αλλά τα τελευταία χρόνια συνεχώς µειώνονται τόσο οι βροχοπτώσεις όσο και οι χιονοπτώσεις. Καλούµαστε όλοι να αντιµετωπίσουµε αυτό το πολύ µεγάλο πρόβληµα σοβαρά και να λάβουµε προληπτικά µέτρα για να µην τρέχουµε πίσω από τις εξελίξεις. Η ποσότητα του νερού συνεχώς θα µειώνεται και η ορθολογική διαχείρισή του, η αξιοποίηση των πηγών, η κατασκευή λιµνοδεξαµενών, ο εµπλουτισµός του υδροφόρου ορίζοντα µε τεχνικά µέσα, η κατασκευή έργων µικρής κλίµακας που θα αποτελούν ταµιευτήρες ύδατος είναι µερικές από τις λύσεις που πρέπει να προκρίνουµε για να µην αντιµετωπίσουµε προβλήµατα στο µέλλον. Η ∆ΕΥΑ Αιγιαλείας ήδη επεξεργάζεται σχέδια για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που έρχονται και είναι πλέον ορατά και στην περιοχή µας.

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Από την εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”