Γιώργος Μπέσκος: “Δεν είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό στην Ελλάδα” – Μαχητικός ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου

 Η Κυβέρνηση οφείλει να διαπραγματευτεί

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε την ανωτέρω διαπίστωση στα πλαίσια της καταγγελίας που έκανε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου κατά της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δήμευση εισοδημάτων που επιφέρει στους δικηγόρους και στους ελεύθερους επαγγελματίες ο ασφαλιστικός και φορολογικός νόμος.

Η καταγγελία του Δικηγορικού Συλλόγου του Αιγίου έγινε με την αιτιολογία ότι η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραβιάζουν το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ και τα ανθρώπινα δικαιώματα που προστατεύουν την ιδιοκτησία και την περιουσία. Η καταγγελία συζητήθηκε στις 30/05/2017 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Την ανέπτυξαν ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου Γεώργιος Ι. Μπέσκος και ο Αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Μανωλόπουλος, όπου απέδειξαν ότι η συνολική επιβάρυνση από τον ασφαλιστικό και φορολογικό νόμο ισοδυναμεί με ποσοστό 80% του εισοδήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσισε η Επιτροπή Αναφορών ομόφωνα:

– Να ζητήσει εξηγήσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση και ειδικότερα από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον ασφαλιστικό και φορολογικό νόμο.

– Να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει σε βάθος τα αναφερόμενα στην καταγγελία μας για τους ανωτέρω νόμους, κρίνοντας ανεπαρκή τα στοιχεία και τις εξηγήσεις που της έχει προσκομίσει.

– Να αποστείλει έγγραφο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τους συγκεκριμένους νόμους.

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση της Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία μιλώντας ελληνικά ανέφερε, ότι όλες οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να γίνουν, διότι εδώ αναφερόμαστε σε ανθρώπους, δίνοντας έμφαση στην αξία  του ανθρώπου και στο σεβασμό των αρχών κατοχύρωσης της ιδιοκτησίας, της περιουσίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Γερμανός Ευρωβουλευτής λαμβάνοντας τον λόγο και τοποθετούμενος υπέρ της αιτήσεώς μας, ανέφερε ότι τα ποσοστά παρακράτησης του ασφαλιστικού και φορολογικού νόμου του θυμίζουν τις κρατήσεις που έκανε το κομμουνιστικό καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας σε ποσοστό 90%.

Η Ελληνική Κυβέρνηση προσκόμισε έγγραφο βάσει του οποίου αναφέρεται στην επιβάρυνση των κύριων εισφορών που είναι 20% αποκρύπτοντας το σύνολο των επικουρικών εισφορών και τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, βάσει των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται ως εισόδημα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται επιπλέον η επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών. Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου μας ανέφερε ότι το κλίμα είναι πολύ θετικό για την καταγγελία του Δικηγορικού Συλλόγου του Αιγίου στις Βρυξέλες, η Ελληνική Κυβέρνηση και η Κομισιόν δεν έχουν ουσιαστικά στοιχεία να αποκρούσουν την αίτησή μας και θα κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για απόκρυψη στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ουσιαστική παρακώληση της έρευνας.

Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών θα κάνει δεκτή την αίτησή μας, θα διαπιστώσει παραβίαση του Κοινοτικού Δικαίου και θα παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Από την έντυπη έκδοση «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»