Γιώργος Γκιώνης: “Προτεραιότητά μου να βρίσκομαι πάντα κοντά στον πολίτη”

Γιατί η προσφορά δεν είναι ένα µεγάλο πράγµα, είναι ένα εκατοµµύρια µικρά!

Αναγνωρίσιµο και στοχευµένο το έργο του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου Γιώργου Γκιώνη, που µαζί µε το συµβούλιο, πέτυχαν βελτιωτικά έργα που συµβάλλουν στη διευκόλυνση της καθηµερινότητας των πολιτών. 

Σε αυτές τις εκλογές, συντάσσεται στο πλευρό του ∆ηµάρχου Αιγιάλειας ∆ηµήτρη Καλογερόπουλου, και από τη θέση του υποψηφίου δηµοτικού συµβούλου στο κεντρικό ψηφοδέλτιο Αιγίου, ζητά την ψήφο εµπιστοσύνης των πολιτών.

Για την απόφασή του αυτή µιλώντας στον “Τ.” αναφέρει: 

– ” Μαζί µε τον ∆ηµήτρη Καλογερόπουλο και τον συνδυασµό “Αιγιάλεια Τώρα”, για το καλό του τόπου µου, µε προτεραιότητά µου να βρίσκοµαι πάντα κοντά στον πολίτη στα απλά και καθηµερινά, θέτω την υποψηφιότητά µου. Γιατί η προσφορά δεν είναι ένα µεγάλο πράγµα, είναι ένα εκατοµµύρια µικρά. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους”.

Υπενθυµίζουµε ότι ο κ. Γκιώνης για ένα χρόνο διέθεσε ολόκληρο το µισθό του στο ΕΚΑΜΕ Αιγίου, ενώ µε δικές του δαπάνες εκτελέστηκαν µικρά βελτιωτικά έργα στην πόλη του Αιγίου.