Για το θέμα της ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας αιτούμεθα την σύγκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες,

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου στις 14.30 λάβαμε πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου τη Δευτέρα 8 Μαρτίου και ώρα 10.00-11.00π.μ και μάλιστα δια περιφοράς..!! με μοναδικό θέμα την “Έγκριση ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,Έγκριση του καταστατικού και εξουσιοδότηση του δημάρχου για τις απαιτούμενες ενέργειες “, με ποσοστό συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας 40%.

Αγαπητοί συμπολίτες,

Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, βιοαέριο κ.λπ), αποτελεί για την παράταξή μας ανέκαθεν βασική προτεραιότητα.

Σημαντικό εργαλείο υλοποίησης της προώθησης των ανανεώσιμων αυτών πηγών ενέργειας συνιστούν οι ενεργειακές κοινότητες κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ενεργειακή κοινότητα σημαίνει ίδρυση τοπικών αστικών συνεταιρισμών αποκλειστικού σκοπού, με την συμμετοχή των πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το θεσμικό πλαίσιο της χώρας διασφαλίζει ευνοϊκούς όρους για την σύσταση και τη λειτουργία των ενεργειακών Κοινοτήτων ,με έμφαση στην στήριξη των ατομικών και οικογενειακών εισοδημάτων, των πρωτοβουλιών της αυτοδιοικητικής επιχειρηματικότητας και της αλληλέγγυας οικονομίας.

Πώς επιτυγχάνεται αυτό;

Με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. 

Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποφασιστεί ένα τόσο μείζον θέμα, που αφορά το μέλλον του τόπου, σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σαν να αποφασίζουμε δηλαδή… ψήφισμα για κηδεία…!!

Γι ‘ αυτό, με επιστολή μας προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας αιτούμεθα την σύγκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης, ώστε να διατυπώσουμε τις θέσεις μας,  τα ερωτήματα που εύλογα προκύπτουν  για το θέμα αυτό και τις προτάσεις μας. 

Παραδείγματος χάριν: 1ον) ποιο είναι το επενδυτικό πλάνο της ενεργειακής αυτής κοινότητας; ποιο θα είναι το έργο;

2ον) ποιο θα είναι το κόστος του έργου και με ποιον τρόπο θα πληρωθεί;

3ον) ποιος θα είναι ο χρονικός του ορίζοντας;

4ον) ποια θα είναι τα οφέλη του Δήμου;

Όπως γίνεται από όλους αντιληπτό, αυτά είναι βασικά προαπαιτούμενα που πρέπει να εξασφαλισθούν, προκειμένου οι δημοτικοί σύμβουλοι να γνωρίζουν τι ψηφίζουν. Μια υπεύθυνη δημοτική αρχή θα τα είχε μελετήσει και θα έδινε τις απαντήσεις σε μια ζωντανή συνεδρίαση και δεν θα ζητούσε δια περιφοράς ψήφο, χωρίς διαλογική συζήτηση.

Επειδή πράγματι έχουμε αργήσει στον τομέα αυτό και επειδή είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε στην υλοποίηση έργων που προωθούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία,καλούμε για άλλη μία φορά την δημοτική αρχή να προβεί σε συζήτηση του θέματος με όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, καθώς το θέμα άπτεται του μέλλοντος και της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου και γι’ αυτό απαιτείται ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και των δημοτών.