“Για να λειτουργήσει η υπηρεσία άρδευσης πρέπει να προηγηθεί η απογραφή των αγροτών – Αιτήσεις στο πρώην δημαρχείο Συμπολιτείας”